Seko sjöfolks sjömansstiftelse

Har du förlorat din anställning på grund av sjukdom eller liknande? Då kan du ansöka om omskolningsstöd ur Seko sjöfolks Sjömansstiftelse.

Vem kan söka?

Du kan ansöka om ekonomiskt stöd för omskolning ur Seko ­sjöfolks Sjömansstiftelse om du inte kan behålla din anställning som sjöman i en manskapsbefattning (däck, maskin och intendentur­personal) på grund av:

• sjukdom

• olycksfall

• att du inte får förnyat läkarintyg för sjöfolk eller annat nödvändigt certifikat.

Stödet kan utges i form av betald kurs eller utbildning, som ­samhället inte bekostar, och som syftar till omskolning till ett annat yrke. Stiftelsen har också möjlighet att bevilja utbildnings­stipendium.

Stiftelsen har tyvärr ingen möjlighet att bidra till sjöman som på egen hand vill omskola sig eller som på grund av arbetsbrist har blivit uppsagd, utan det ska vara kopplat till att man inte kan ­fortsätta sin anställning av ovanstående skäl.

Att ansöka om stöd

Ansökan sker oftast i samband med de uppsägningsförhandlingar som vanligtvis föregår anställningens avslut, eller efter särskild ansökan av sjömannen till stiftelsen. Ansökan ska innehålla en fullständig beskrivning av varför sjömannen inte kan fortsätta sin anställning, och den ska bekräftas av rederiet i en egen skrivelse. Eventuellt ska även läkarintyg bifogas.

Stiftelsen tar emot ansökningar löpande under året och stödets omfattning och storlek beslutas från fall till fall. 

Skriftliga ansökningar skickas till: 

Ordförande i Seko sjöfolks Sjömansstiftelse
Fjärde Långgatan 48
413 27 Göteborg

Det går också bra att ansöka via e-post till peter.skoglund@seko.se

Om stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att stödja aktiva sjömän i manskapsbefattning som på grund av olycksfall, sjukdom eller annan jämförbar händelse riskerar att inte kunna kvarstå i sin anställning till sjöss som sjöman. Stiftelsen kan även stödja före detta aktiva sjömän som varit arbetsoförmögna under en längre tid.

Stiftelsen är en avkastningsstiftelse bildad 2019 av Seko sjöfolk i samråd med Sjöfartens Arbetsgivareförbund. Dess styrelse består av representanter för Seko sjöfolk, Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Almega. Liknande stiftelser finns på andra ställen och kallas ofta för loss of license-lösningar.

Här kan du ladda ner ett informationsblad om Seko sjöfolks Sjömansstiftelse

Här kan du ladda ner en broschyr om Seko sjöfolks Sjömansstiftelse i A5-format

Uppdaterad: