Livbåt

Frågor & svar

Vi befinner oss i en extraordinär situation där Sverige liksom andra länder i hela världen försöker begränsa smittspridning av coronaviruset. 

Det råder stor osäkerhet om händelseutvecklingen, det finns ingen som vet vad som kommer att hända inom den närmaste framtiden. 

Här samlar vi aktuella frågor och svar.

Uppdaterad:
Kategorier: