2019

  • Avgiftshöjning

    Från den 1 januari höjs medlemsavgiften till Seko med 20 kronor.