2019

 • Angående den pågående strejken i Finland

  Seko har fått information om att Europalink är på väg att ersätta/förstärka på linjer som är uttagna i den finska strejken som för närvarande pågår.

 • Årsmöte i din sektion

  Nu är det dags för årsmöte i de rederier som har egna sektioner. Alla medlemmar är välkomna på sektionernas årsmöten.

 • Nominera till vice kassör

  Seko sjöfolks styrelse föreslår representantskapets årsmöte den 30–31 mars 2020 att besluta inrätta en temporär befattning vice kassör. Denne föreslås väljas på samma möte men tillträda tidigast i augusti/september 2020.

 • Information från valberedningen

  – Dags att nominera till styrelsen! Inför kommande nomineringsperiod vill valberedningen uppmärksamma Seko sjöfolks verksamhetsplan som antogs 2018 av representantskapet. Där är vår målsättning att verka för en mer jämställd representation. En mer jä...

 • Jobba aktivt – en handbok om diskriminering

  Seko sjöfolks handbok "Jobba aktivt – vägledning vid kränkande särbehandling och sexuella trakasserier" riktar sig till dig som är fackligt förtroendevald, skyddsombud eller medlem i facket.

 • Dags för avtalsyrkanden

  Nu är det dags att skriva motioner med avtalsyrkanden inför kommande avtalsförhandlingar. En motion ska innehålla en beskrivning av vad du/ni vill förändra. Själva yrkandet ska uttryckas i !att-satser". En motion för varje avtal eller paragraf.

 • Svensk sjöfart kan växa – vi har en plan!

  Idag släpper Blå Tillväxt en helt ny tidning där du kan läsa om hur den svenska sjöfarten kan bidra till klimatomställning, ökad tillväxt och fler jobb.

 • Seko sjöfolks kulturpris till Anders Lindström

  Anders Lindström får Seko sjöfolks kulturpris 2019. Han får priset för sitt stora engagemang att sprida och stärka sjöfartskulturen.

 • Avgiftshöjning

  Från den 1 januari höjs medlemsavgiften till Seko med 20 kronor.