2019

 • Information från valberedningen

  – Dags att nominera till styrelsen! Inför kommande nomineringsperiod vill valberedningen uppmärksamma Seko sjöfolks verksamhetsplan som antogs 2018 av representantskapet. Där är vår målsättning att verka för en mer jämställd representation. En mer jä...

 • Jobba aktivt – en handbok om diskriminering

  Seko sjöfolks handbok "Jobba aktivt – vägledning vid kränkande särbehandling och sexuella trakasserier" riktar sig till dig som är fackligt förtroendevald, skyddsombud eller medlem i facket.

 • Dags för avtalsyrkanden

  Nu är det dags att skriva motioner med avtalsyrkanden inför kommande avtalsförhandlingar. En motion ska innehålla en beskrivning av vad du/ni vill förändra. Själva yrkandet ska uttryckas i !att-satser". En motion för varje avtal eller paragraf.

 • Svensk sjöfart kan växa – vi har en plan!

  Idag släpper Blå Tillväxt en helt ny tidning där du kan läsa om hur den svenska sjöfarten kan bidra till klimatomställning, ökad tillväxt och fler jobb.

 • Seko sjöfolks kulturpris till Anders Lindström

  Anders Lindström får Seko sjöfolks kulturpris 2019. Han får priset för sitt stora engagemang att sprida och stärka sjöfartskulturen.

 • Avgiftshöjning

  Från den 1 januari höjs medlemsavgiften till Seko med 20 kronor.