Färjeavtalet

Färjeavtalet gäller inom färjetrafiken. En majoritet av Seko sjöfolks medlemmar arbetar idag på detta avtal.

Färjeavtalet är ett centralt avtal som tecknas av Seko med Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) som motpart.

Aktuella avtal hittar du här

Uppdaterad: