Storsjöavtalet

Biltransportfartyg i Göteborgs hamn.

Storsjöavtalet är det huvudavtal som Europaavtalet, Thulelandsavtalet och Hamn- och bogseravtalet bygger på. Få av Seko sjöfolks medlemmar arbetar idag direkt på Storsjöavtalet.

Avtal inom detta område:

Färjeavtalet

stenafärja

Färjeavtalet gäller inom färjetrafiken. Poolavtalet och Årsarbetstidsavtalet baseras på Färjeavtalet. En majoritet av Seko sjöfolks medlemmar arbetar idag på detta avtal.

Avtal inom detta område:

Skärgårdsavtalet

skärgårdsfärja

Skärgårdsavtalet gäller inom skärgårdstrafiken.