Storsjöavtalet

Biltransportfartyg i Göteborgs hamn.

Storsjöavtalet är det huvudavtal som Europaavtalet, Thulelandsavtalet och Hamn- och bogseravtalet bygger på. Idag arbetar få av Seko sjöfolks medlemmar direkt på Storsjöavtalet.

Avtal inom detta område:

Färjeavtalet

stenafärja

Färjeavtalet gäller inom färjetrafiken. Poolavtalet och årsarbetstidsavtalet baseras på färjeavtalet. En klar majoritet av Seko sjöfolks medlemmar arbetar idag på färjeavtalet.

Avtal inom detta område:

Skärgårdsavtalet

stenafärja

Skärgårdsavtalet gäller inom skärgårdstrafiken.