Kommunicera mera

”Kommunicera mera” är tänkt som ett kommunikationsstöd till dig som är förtroendevald inom Seko sjöfolk. Här hittar du tips, checklistor och förslag på rutiner för hur du kan effektivisera din kommunikation både med medlemmar och med andra förtroendevalda i din sektion.

”Kommunicera mera” innehåller:

1. Kommunikationsråd och tips för förtroendevalda och anställda
Vad är bra kommunikation? Och stödfrågor som kan vara till din hjälp

2. Checklista för fastställande av mötesrutiner
Stöd till din sektionsstyrelse för att komma överens om mötestider, dagordning, kommunikation mellan möten, arbetsområden och mötesformer

3. Checklista för fastställande av kommunikationsrutiner med medlemmar
Stöd och tips till din sektionsstyrelse för hur ni ska kommunicera med medlemmarna i sektionen

4. Tips för kommunikation av årsmöte
Tipslista för hur din sektionsstyrelse ska få fler medlemmar att komma till årsmöten och för att få fler att kandidera till förtroendeuppdrag

”Kommunicera mera” är framtagen av Seko sjöfolks styrelse 2021 som ett led i arbetet med att skapa nya inkluderande arbetsformer och en jämställd representation i vår organisation.

Här kan du läsa och ladda ner Kommunicera mera - Kommunikationstips, checklistor och rutiner för Seko sjöfolks förtroendevalda..pdf

 

Uppdaterad: