Vad kostar det?

Medlemsavgiften är 322 kronor i månaden, därutöver tillkommer avgiften till
a-kassan med 168 kr, totalt 490 kronor.

Ordinarie avgift
Den ordinarie avgiften är 322 kr/månad för samtliga medlemmar oavsett anställningsform eller sysselsättningsgrad. Avgiften baseras inte på din inkomst. Medlemskap till a-kassan tillkommer och kräver en aktiv inträdesansökan, skriftlig eller med BankID eller Mobilt BankID. För närvarande är avgiften till a-kassan 168 kr/månad. 

Får du ersättning från Försäkringskassan eller a-kassan? Studerar, föräldraledig eller sjukskriven? Meddela oss!

Reduceringen sker inte retroaktivt utan tidigast i den månad du kontaktar oss.

Föräldraledighet, längre sjukfrånvaro och arbetslöshet
Reducerad avgift kan beviljas för medlemmar som har ersättning från Försäkringskassan eller är arbetssökande.

Avgiften är 369 kr/månad inklusive a-kassa för sjukskrivna, arbetssökande eller föräldralediga.

Studerande
347 kr/månad inklusive a-kassa för studerande medlem.

Ungdomsmedlemskap
297 kr/månad inklusive a-kassa för nya medlemmar under 25 år de första tre månaderna, därefter ordinarie avgift. Gäller efter ansökan.

Sjukersättning
Har du fått beslut om sjukersättning från Försäkringskassan, kontakta medlemsservice för hjälp att ändra medlemskapet.

Pensionär
159 kr/månad för pensionärer. Kollektiv hemförsäkring och olycksfallsförsäkring ingår i avgiften (medlemskap i Sekos a-kassa upphör per automatik vid 66 års ålder). Gäller även vid avtalspension och förtida uttag av pension.

Från och med den 1 januari 2023 höjdes pensionsåldern från 65 till 66 år. I samband med det ändrades också a-kassans regler om medlemskap och ersättning. Den höjda pensionsåldern innebär att du som medlem har rätt att behålla ditt medlemskap i a-kassan och kan få ersättning fram till den första dagen i den månad du fyller 66 år. 

Kontakta oss gärna för att ta reda på om du är berättigad till en reducerad avgift och vilka intyg som krävs.

Tänk på att du behöver göra ett aktivt inträde till a-kassan, skriftligt eller via deras hemsida med BankID.

Betalningssätt

Avgiften betalas innevarande månad och du kan välja att betala på flera olika sätt: autogiro, inbetalningskort, e-faktura eller löneavdrag.

Betalning från utlandet: 
IBAN/BIC-kod, Nordea, SE09 9500 0099 6034 0000 0588/NDEASESS

Bli medlem nu!

Uppdaterad:
Kategorier: