Vad kostar det?

Medlemsavgiften är 313 kronor i månaden, till det kommer avgiften till a-kassan om 125 kr, totalt 438 kronor.

313 kr/månad är den ordinarie avgiften för samtliga medlemmar oavsett anställningsform eller sysselsättningsgrad. Avgiften baseras inte på din inkomst. I medlemsavgiften ingår förbundsavgift och avgiften till branschorganisationen. Medlemskap till a-kassan tillkommer och kräver en aktiv inträdesansökan, skriftlig eller med BankID eller Mobilt BankID. För närvarande är avgiften till a-kassan 125 kr/månad. 

Får du ersättning från Försäkringskassan eller a-kassan? Studerar, föräldraledig eller sjukskriven? Meddela oss!
En reducerad avgift kan beviljas och ligger mellan 162 kr/månad - 192 kr/månad, detaljerad information nedan. 

Vid föräldraledighet, längre sjukfrånvaro och arbetslöshet
Reducerad avgift kan beviljas för medlemmar som har ersättning från Försäkringskassan, är arbetssökande eller studerar.

438 kr/månad ordinarie avgift inklusive a-kassan för samtliga medlemmar oavsett anställningsform eller sysselsättningsgrad. Avgiften baseras inte på din inkomst.

317 kr/månad inklusive a-kassan för sjukskrivna, arbetssökande, föräldralediga eller medlemmar med hel sjukersättning. Intyg från försäkringskassa/läkare skickas/mailas till Seko sjöfolk.

313 kr/månad för enskilt medlemskap i Seko sjöfolk och för medlemmar som arbetar kvar efter 65 års ålder fram tills pensionering (medlemskap i Sekos a-kassa upphör per automatik vid 65 års ålder).

295 kr/månad inklusive a-kassan för studerande medlem. Intyg från CSN eller från skolan skickas/mailas till Seko sjöfolk.

245 kr/månad inklusive a-kassan för nya medlemmar under 25 år de första tre månaderna, sedan gäller ordinarie avgift. Gäller efter ansökan.

142 kr/månad för pensionärer. Kollektiv hemförsäkring och olycksfallsförsäkring ingår i avgiften (medlemskap i Sekos a-kassa upphör per automatik vid 65 års ålder). Gäller även vid avtalspension och förtida uttag av pension om medlem har avslutat sitt medlemskap i Sekos a-kassa.

Kontakta oss gärna för att ta reda på om du är berättigad till en reducerad avgift och vilka intyg som krävs. NOTERA att det krävs ett aktivt inträde till a-kassan, skriftlig ansökan på blankett eller via deras hemsida med BankID.

Betalningssätt

Avgiften betalas innevarande månad och du kan välja att betala på flera olika sätt: autogiro, inbetalningskort, e-faktura eller löneavdrag.

Om du vill betala genom autogiro, kontakta oss för blankett.

Betalning från utlandet görs via IBAN-nummer till Bankgiro på Nordea
SE733000 0000 0320 5180 4338
Swift-adress Nordea: NDEASESS

Betalat för mycket i avgift?

Om du har betalt in för mycket i avgift så hamnar det som ett tillgodo på din medlemsbild. Detta korrigeras per automatik och innebär att kommande avgift reduceras med det belopp du betalade in för mycket. Vill du ha en återbetalning, kontakta oss.

Bli medlem nu!

Uppdaterad:
Kategorier: