Vad kostar det?

Medlemsavgiften är 322 kronor i månaden, till det kommer avgiften till a-kassan om 168 kr, totalt 490 kronor.

Ordinarie avgift
Den ordinarie avgiften är 322 kr/månad för samtliga medlemmar oavsett anställningsform eller sysselsättningsgrad. Avgiften baseras inte på din inkomst. I medlemsavgiften ingår förbundsavgift och avgiften till branschorganisationen. Medlemskap till a-kassan tillkommer och kräver en aktiv inträdesansökan, skriftlig eller med BankID eller Mobilt BankID. För närvarande är avgiften till a-kassan 168 kr/månad. 

Får du ersättning från Försäkringskassan eller a-kassan? Studerar, föräldraledig eller sjukskriven? Meddela oss!

Vid föräldraledighet, längre sjukfrånvaro och arbetslöshet
Reducerad avgift kan beviljas för medlemmar som har ersättning från Försäkringskassan, är arbetssökande eller studerar.

369 kr/månad inklusive a-kassan för sjukskrivna, arbetssökande eller föräldralediga.

Sjukersättning
Har du fått beslut om sjukersättning från Försäkringskassan, kontakta medlemsservice för hjälp att ändra medlemskapet.

322 kr/månad för enskilt medlemskap i Seko sjöfolk och för medlemmar som arbetar kvar efter 66 års ålder fram tills pensionering (medlemskap i Sekos a-kassa upphör per automatik vid 66 års ålder).

OBS! Från och med den 1 januari 2023 höjdes pensionsåldern från 65 till 66 år. I samband med det ändrades också a-kassans regler om medlemskap och ersättning. Den höjda pensionsåldern innebär att du som medlem har rätt att behålla ditt medlemskap i a-kassan och kan få ersättning fram till den första dagen i den månad du fyller 66 år. 
Fyllde du 65 år före årsskiftet? Då är det tidigare regler som gäller. Det betyder att ditt medlemskap i a-kassan avslutades den 1:a i den månad du fyllde 65 år.

347 kr/månad inklusive a-kassan för studerande medlem. Intyg från CSN eller från skolan skickas/mailas till Seko sjöfolk.

297 kr/månad inklusive a-kassan för nya medlemmar under 25 år de första tre månaderna, sedan gäller ordinarie avgift. Gäller efter ansökan.

159 kr/månad för pensionärer. Kollektiv hemförsäkring och olycksfallsförsäkring ingår i avgiften (medlemskap i Sekos a-kassa upphör per automatik vid 66 års ålder). Gäller även vid avtalspension och förtida uttag av pension om medlem har avslutat sitt medlemskap i Sekos a-kassa.

Kontakta oss gärna för att ta reda på om du är berättigad till en reducerad avgift och vilka intyg som krävs. NOTERA att det krävs ett aktivt inträde till a-kassan, skriftlig ansökan på blankett eller via deras hemsida med BankID.

Betalningssätt

Avgiften betalas innevarande månad och du kan välja att betala på flera olika sätt: autogiro, inbetalningskort, e-faktura eller löneavdrag.

Om du vill betala genom autogiro, kontakta oss för blankett.

Betalning från utlandet: 
IBAN/BIC-kod, Nordea, SE09 9500 0099 6034 0000 0588/NDEASESS

Bli medlem nu!

Uppdaterad:
Kategorier: