Bli Förtroendevald

- Vill du påverka eller förändra saker på din arbetsplats?
- Har du idéer om hur ditt och dina kollegors arbete kan utvecklas?
- Tycker du att saker kan förbättras, så att alla kan göra att bra jobb?
- Är du en lagspelare som gillar att lösa problem tillsammans med andra?

Då ska du ta chansen att engagera dig fackligt inom Seko sjöfolk som är en klubb inom Seko.

Det finns många olika sätt att göra det på, men gemensamt är att du som fackligt förtroendevald har möjlighet att tillsammans med fler påverka din arbetsplats till det bättre. Du får dessutom tillfälle att lära dig nya saker, utvecklas i både din yrkesroll och som person, samtidigt som du får möjlighet att knyta många givande och värdefulla kontakter med andra inom facket.

Vad gör en förtroendevald?
Det beror på vilket förtroendeuppdrag du har. Det är också beroende av hur det är organiserat just där du arbetar. Men några exempel på vad du i din roll som förtroendevald kan göra är att hålla i medlemsmöten, delta i samverkansmöten med chefer, informera dina kollegor om vad som händer på arbetsplatsen, delta i lönerevisioner eller lönekartläggningar, välkomna nyanställda, eller göra skyddsronder. 

Det som är gemensamt för alla förtroendevalda i Seko är att företräda medlemmarna genom att:

  • Ha medlemskontakt och värva nya medlemmar
  • Driva frågor i medlemmarnas intresse med utgångspunkt från Sekos värderingar
  • Öka din och andras kunskap genom bland annat studier

Här kan du läsa mer om vad det innebär att jobba fackligt inom Seko.
Kommunikation är en viktig del av uppdraget som förtroendevald. Här kan du läsa ”Kommunicera mera” med checklistor, tips och rutiner för Seko sjöfolks förtroendevalda. 

Hur blir jag förtroendevald?
Är du intresserad av att bli förtroendevald ska du kontakta din lokala fackliga företrädare. Det är medlemmarna på arbetsplatsen som väljer sina representanter på ett medlemsmöte eller ett årsmöte.Det finns många olika typer av uppdrag, lite beroende på var du jobbar. Du kan till exempel vara skyddsombud jobba med att förbättra arbetsmiljön, det är ett förtroendeuppdrag som ska finnas på alla arbetsplatser. Om du jobbar på en arbetsplats där vi inte har en sektion kan du vara ett kontaktombud (Seko-ombud).  I de stora rederierna har Seko sjöfolk sektionsstyrelser. Som förtroendevald kan du då vara en del av styrelsen som styrelseledamot med olika typer av ansvar. I Sekos uppdragsguide kan du läsa om vad de olika förtroendeuppdragen innebär.

 

 

Uppdaterad: