2017

 • Kontoret håller stängt

  Tisdag till torsdag den 28 till 30 november håller kontoret stängt.

 • Dags att nominera till styrelsen
  • Medlemsskap • Förtroendevald

  Inför kommande representantskaps årsmöte i mars 2018 vill valberedningen informera om att styrelsen för Seko sjöfolk föreslagit en förändring av sammansättningen av styrelsen.

 • Strejk avblåst på skärgårdsområdet – avtal klart med låglönesatsning

  Seko, Service- och kommunikationsfacket och arbetsgivarorganisationen, Almega, har nu kommit överens om ett nytt avtal för de anställda i skärgårdstrafiken.

 • Varsel utlöst i skärgårdstrafiken

  Seko, Service- och kommunikationsfacket har tidigare beslutat att varsla om strejk inom skärgårdstrafiken, huvudsakligen i Stockholm. Skälet var att arbetsgivarorganisationen Almega beslutade att säga upp Skärgårdsavtalet mitt under pågående förhandl...

 • Nominera till övriga mandat

  Inför Seko sjöfolks representantskaps årsmöte 2018 vill valberedningen ha in nomineringar till de 12 övriga mandaten (ej kopplade till klubbsektion).

 • Varslar i skärgårdstrafiken
  • Nyheter • Kollektivavtal

  Seko, Service- och kommunikationsfacket har beslutat att varsla om strejk inom skärgårdstrafiken, huvudsakligen i Stockholm. Skälet är att arbetsgivarorganisationen Almega har beslutat att säga upp Skärgårdsavtalet mitt under pågående förhandlingar o...

 • Stängt för utbildning

  Onsdagen den 18 oktober håller vi kontoret stängt på grund av utbildning.

 • Ny 60-veckorsregel för deltidsarbetslösa

  Från och med den 15 maj 2017 gäller en ny regel om deltidsbegränsning för dig som är arbetslös på deltid.

 • Sternö till skrot

  Sternö är nu upprätt och har passerat slussen i Lilla Edet. Fartyget ska närmast bogseras till Göteborg – sedan väntar skrotning.

 • Uttalande från Seko sjöfolks årsmöte i Göteborg den 16 mars 2017

  1988 inrättade Norge ett Norskt Internationellt Skeppsregister (NIS) och hela fartygsflottan i fjärrfart registrerades i stort sett över en natt i NIS. Påföljden av det blev att i princip allt norskt manskap förlorade sina arbetsplatser.