2020

 • Dags för motioner till skärgårdsavtalet

  Du som är medlem inom skärgårdstrafikens område kan nu skicka in motioner (förslag) på saker du vill förändra eller förbättra i avtalet och som du tycker bör tas upp till diskussion på k...

 • Medlemsbrev från ordförande Kenny Reinhold, 11 augusti 2020

  Vi går mot sensommar och på många håll gassar solen medan temperaturen når högre än hittills detta år. Folkhälsomyndigheten har rekommenderat alla som har möjlighet att arbeta hemma att forts&au...

 • Aktuellt läge 11 augusti

  Vi räknar nu att ungefär 1050 personer inom vårt avtalsområde har sagts upp, sedan Coronapandemin slog till i våras. Såväl svenska som andra länders reserestriktioner och rekommendationer fortsätter at...

 • Medlemsbrev från ordförande Kenny Reinhold, 25 juni 2020

  Det har varit en annorlunda vår och nu är det en annorlunda sommar. Hur hösten blir vet vi inte. Men det pratas i alla fall om en återstart av sjöfarten i Sverige.

 • Day of the Seafarer - Vi uppmärksammar sjöfolket samhällsviktiga arbete

  Idag är det den internationella dagen Day of the Seafarer och vi uppmärksammar sjöfolket samhällsviktiga arbete.  

 • Påminnelse: Giltighetstiden för intyg och behörigheter förlängd 6 månader

  Redan i mars fattade regeringen beslut om att förlänga giltighetstiden för sjömäns intyg och behörigheter i sex månader från det datum då de annars skulle ha behövt förnyas. Detta som en &arin...

 • Aktuellt läge 16 juni

  Den 13 juni upphävdes regeringens restriktioner för inrikes resande och det blir därmed möjligt att återigen resa inom landet. Vilket naturligtvis påverkar passagerarsjöfarten. Vi för samtal med och förh...

 • Nomineringsperioden förlängs

  På grund av att årsmötet är framflyttat till 21-22 september på Bommersvik så har styrelsen beslutat att förlänga möjligheten att nominera till uppdrag i Seko sjöfolk.

 • Medlemsbrev från ordförande Kenny Reinhold, 9 juni 2020

  Med gemensamma krafter har vi samlat 3237 namn som står bakom uppropet om att rädda den livsviktiga sjöfarten! Och våra ansträngningar har redan gett resultat! I förra veckan föreslog regeringen tillsammans med Ce...

 • 3237 personer står bakom vårt upprop

  Idag lämnar Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen över uppropet för att rädda den livsviktiga sjöfarten till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Sedan uppropet startades har regeringen med Centerpartiet oc...