2020

  • Vi söker en assistent

    Till vårt kontor i Göteborg söker vi nu en assistent. Tjänsten är en visstidsanställning för att bemanna upp för semesterperioden och arbetstoppen som vi har i juli–september. Tillträde i början av april till 20 september 2020. 

  • Dags för motioner till Skärgårdsavtalet

    Du som är medlem inom skärgårdstrafikens område kan nu skicka in motioner (förslag) på saker du vill förändra eller förbättra i avtalet och som du tycker bör tas upp till diskussion på kommande avtalskonferens den 24 april.