2020

 • Blå Tillväxt träffar infrastrukturminister Tomas Eneroth

  Blå Tillväxt, vårt samarbete med Svensk Sjöfart och Sjöbefälsföreningen, har haft ett möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth för att diskutera sjöfartens situation under coronapandemin.

 • 2021 höjer vi avgiften lite grann

  - Seko sjöfolk har inte höjt sin del av den fackliga avgiften på över 20 år. Men nu kan vi tyvärr konstatera att det är nödvändigt att ändå höja den lite grann för att kunna bibeh&ar...

 • Avtalsyrkanden växlade på Skärgårdstrafik

  Den 10 november växlade vi avtalsyrkanden med Almega Tjänsteföretagen på avtalsområdet Skärgårdstrafik.

 • Medlemsbrev från ordförande Kenny Reinhold, 10 november 2020

  Ta chansen att engagera dig fackligt

 • Förläng systemet med korttidspermittering

  Idag har Valle Karlsson, förbundsordförande för Seko och Kenny Reinhold ordförande Seko sjöfolk skickat en skrivelse till finansminister Magdalena Andersson om att förlänga systemet för korttidspermittering.&nb...

 • Medlemsbrev från ordförande Kenny Reinhold, 29 september 2020

  Tillsammans kan vi samla kraft. Nu har vi då äntligen fått hålla årsmöte. Årsmötet är en viktig demokratisk institution. Men i dessa kristider, var det också av stor betydelse för att samla...

 • Regeringens åtgärder för sjöfartsstödet måste förlängas

  Regeringen beslutade den 16 juli att införa en tillfällig ändring för sjöfartsstödet som gör det ekonomiskt möjligt även för rederierna att korttidspermittera personal. Nu tickar klockan och den tillf...

 • Kortfattad rapport från årsmötet 2020

  Seko sjöfolks representantskaps årsmöte 2020 valde två nya styrelsemedlemmar och en vice kassör. Utöver detta beslutade årsmötet att godkänna budgeten för 2021 samt att ge styrelsen mandat att se &...

 • Aktuellt läge: Läs Sjömannen

  Sedan mars då Coronakrisen slog till har vi under rubriken ”aktuellt läge” här på sjofolk.se regelbundet redovisat övergripande bild av det aktuella läget i de rederier där Seko sjöfolk har medlem...

 • Aktuellt om Skärgårdstrafikavtalet

  Fredag den 4 september hölls en digital avtalskonferens för Skärgårdstrafik. Förutom dom gemensamma LO kraven prioriterade konferensen bland annat frågan om vikariers anställningar och dom långa dagarna med...