2020

 • Allvarligt läge i Strömma Turism & Sjöfart AB

  Det är allvarligt läge i rederiet och dess underleverantörer. All verksamhet står så gott som still just nu. 

 • Regellättnader för sjöfarten

  Idag, den 26 mars, tog regeringen beslut om att förlänga giltighetstiden för sjömäns intyg och behörigheter i sex månader från det datum då de annars skulle ha behövt förnyas. Även fartygs certifikat förlängs med sex månader.

 • Ordförande Kenny Reinhold om läget den 26 mars 2020: ”Jag förstår din oro”

  Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold kommenterar idag, den 26 mars, den svåra situationen till följd av coronaviruset och åtgärderna för att försöka begränsa smittspridningen av det.

 • Se till att du är medlem både i Seko och A-kassan

  I dessa oroliga tider är det bra att se till att du är medlem hos oss och att du också är medlem i Sekos A-kassa.

 • Medlemsbrev från ordförande Kenny Reinhold, 24 mars 2020

  Sjöfarten drabbas riktigt hårt av den kris som råder just nu. Osäkerheten är stor och ingen vet vad som kommer att hända. Läget förändras timme för timme. 

 • Aktuellt läge 24 mars

  Seko sjöfolk prioriterar arbetet med att hantera krisen inom sjöfarten. Alla förtroendevalda och anställda fokuserar nu på att hitta lösningar för att undvika varsel om uppsägningar på grund av arbetsbrist.Osäkerheten är stor och ingen vet vad som ko...

 • Fyra rederier har nu avtal om korttidspermittering

  Hittills har fyra rederier tecknat tillämpningsavtal om korttidspermittering med Seko sjöfolk. Förhandling pågår med fler rederier.

 • Jag har blivit varslad – vad innebär det?

  Ett varsel är en förvarning från arbetsgivaren om att det kan komma uppsägningar, i det här fallet på grund av arbetsbrist. Informationen ska gå ut till berörda fackliga organisationer, och till Arbetsförmedlingen, och innehålla skälen till uppsägnin...

 • Får du våra medlemsutskick?

  De senaste dagarna har vi skickat flera nyhetsbrev till medlemmar via e-post. Får du dem?

 • Destination Gotland minskar trafiken

  Destination Gotland har fattat beslutet att endast gå med två fartyg, istället för planerade tre, under våren. Rederiet har beslutat att M/S Gotland ska ligga kvar i Landskrona till 25 april, vilket kan förlängas.