Press

Är du journalist och söker uttalanden eller vill veta vår åsikt eller uppfattning i en fråga?

Kontakta i så fall:

Klara Johansson, informationsansvarig
031-429521, klara.johansson@seko.se

Kenny Reinhold, ordförande
031-429530, kenny.reinhold@seko.se

Granskad: