Studier

Det är viktigt med utbildade medlemmar och förtroendevalda. Anmäl dig till våra utbildningar nu – vänta inte in i det sista.

Facklig introduktion

Omfattning: 1 dag, externat
Målgrupp: Alla anställda inom någon av Sekos branscher
Förkunskaper: För att delta behövs inga förkunskaper
Ekonomi: Skattefritt stipendie om 130 kronor per timme utgår till alla deltagare. En heldagsutbildning om åtta timmar innebär alltså 1 040 kronor skattefritt.

Innehåll:
Dina rättigheter på jobbet, vad facket kämpar för, hur arbetsmarknaden fungerar mm.

Introduktionsutbildningen ges vid flera tillfällen och på flera orter, vid några tillfällen ges den även på distans. För mer information, kursdatum och anmälan, gå in på Sekos hemsida

 

Medlemsutbildning

Omfattning: 3 dagar, externat
Målgrupp: Alla medlemmar
Ekonomi: Skattefritt stipendie om 1 040 kronor per kursdag

Innehåll:
• Kollektivavtal
• Sjömanslagen
• Vilotidslagen
• Försäkringar – med fokus på de som ingår i medlemskapet
• Fackets historia

Seko sjöfolk står för utbildningen, skattefritt stipendie, resor, logi, förtäring inklusive middagar för alla deltagare.

Utbildning skall sökas på ort närmast bostad eller arbetsplats (om utbildningen ligger i samband med arbete).

Aktuella kurstillfällen 2024:

Göteborg: 23-25 april (fullt)  eller   1-3 oktober   

Stockholm:  14-16 maj (fullt)  eller   22-24 oktober

  

Grundläggande Förtroendevaldutbildning – GFU

Omfattning: 4 dagar, externat/internat
Målgrupp: Alla medlemmar (eller blivande) med fackligt förtroendeuppdrag inklusive skyddsombud.
Förkunskaper: Du ska ha gått medlemsutbildning
Ekonomi: Skattepliktigt utbildningsarvode om 1 529 kronor per kursdag

Innehåll:
• Kollektivavtal
• Arbetsmarknadslagar
• Försäkringar – med fokus på avtalsförsäkringar
• Allas lika värde
• Medlemsrekrytering
• Fackets historia

Seko sjöfolk står för hela utbildningen, utbildningsarvode, resor, logi, förtäring inklusive middagar för alla deltagare.

Aktuella kurstillfällen:
Denna utbildning går inte att söka. Seko sjöfolk skickar ut kallelse till berörda.

 

Fartygsmiljöutbildning steg 1 – FAM1

Omfattning: 4 dagar, externat/internat
Målgrupp: Alla skyddsombud
Förkunskaper: Inga krav, men bra om introduktionsutbildning eller medlemsutbildning har genomgåtts eller planeras in efter FAM1.
Ekonomi: Skattepliktigt utbildningsarvode om 1 529 kronor per kursdag 

Innehåll:
• Att vara skyddsombud/SAM
• Arbetsmiljölagen
• Fartygssäkerhetslagen
• AFS:ar, AD mm
• Praktiskt skyddsarbete, riskbedömning, skyddsrond, riskbedöma eget arbetsmiljöproblem
• Psykosocial arbetsmiljö, buller, vibrationer, kem, belysning
• Arbetsskador och tillbud, arbetsanpassning och rehab
• Försäkringar

Seko sjöfolk och Seko står för hela utbildningen, utbildningsarvode, resor, logi, förtäring inklusive middagar för alla deltagare.

Aktuella kurstillfällen 2024:
11-14 november i Göteborg

 

Fartygsmiljöutbildning steg 2 – FAM2

Omfattning: 4 dagar, externat/internat
Målgrupp: Alla skyddsombud
Förkunskaper: Genomgången Fartygsmiljöutbildning steg 1
Ekonomi: Skattepliktigt utbildningsarvode om 1 529 kronor per kursdag

Innehåll:
• Återkoppling, säkerhetskultur, systematiskt arbetsmiljöarbete i samarbete med arbetsgivaren
• Delegering, skyddskommitténs arbete
• Ergonomi med grupparbete
• Psykosocial arbetsmiljö, stress, kränkande särbehandling, konflikthantering
• Psykosocial arbetsmiljö och mobbing
• Hot och våld på arbetsplatsen
• Kem riskbedömningar
• Reach, kemikaliesystem, härdplaster och medicinska kontroller
• Syrefria miljöer, gaser, biologiska arbetsmiljörisker, asbest
• Truckar och lyftdon, arbete på däck
• Blybatterier, minderåriga, gravida och ammande
• Arbetsplatsolyckor, rehabsamtal, krisstöd, hemsidor och verktyg (t ex Insjö, SHK, arbetsmiljömedicin, appar m.m.)

Seko sjöfolk och Seko står för hela utbildningen, utbildningsarvode, resor, logi, förtäring inklusive middagar för alla deltagare.

Aktuella kurstillfällen:
20-23 maj i Göteborg. Anmälan stängd.


 

Uppdaterad: