Studier

Det är viktigt med utbildade medlemmar och förtroendevalda. Anmäl dig till våra utbildningar nu – vänta inte in i det sista.

Medlemsutbildning

Omfattning: 2 dagar, ca 16 timmar, externat
Målgrupp: Alla medlemmar
Ekonomi: Skattefritt stipendie om 988 kronor per kursdag

Innehåll:
• Kollektivavtal
• Sjömanslagen
• Vilotidslagen
• Försäkringar – med fokus på de som ingår i medlemskapet
• Fackets historia

Seko sjöfolk står för utbildningen, skattefritt utbildningsarvode, resor, logi, förtäring inklusive middag för alla deltagare.

Utbildning skall sökas på ort närmast bostad eller arbetsplats (om utbildningen ligger i samband med arbete).

Aktuella kurstillfällen:

11–12 oktober, Stockholm, FULLBOKAD

18–19 oktober, Göteborg, FULLBOKAD

Grundläggande Förtroendevaldutbildning – GFU

Omfattning: 3 dagar, ca 21 timmar, externat/internat
Målgrupp: Alla medlemmar (eller blivande) med fackligt förtroendeuppdrag inklusive skyddsombud.
Förkunskaper: Du ska ha gått medlemsutbildning
Ekonomi: Skattepliktigt utbildningsarvode om 1 459 kronor per kursdag

Innehåll:
• Kollektivavtal
• Arbetsmarknadslagar
• Försäkringar – med fokus på avtalsförsäkringar
• Allas lika värde
• Medlemsrekrytering
• Fackets historia

Seko sjöfolk står för hela utbildningen, utbildningsarvode, resor, logi, förtäring inklusive middagar för alla deltagare.

Aktuella kurstillfällen:
20–22 september, Göteborg, till anmälan

Fartygsmiljöutbildning steg 1 – FAM1

Omfattning: 4 dagar, ca 28 timmar, externat/internat
Målgrupp: Alla skyddsombud
Förkunskaper: Inga krav, men bra om introduktionsutbildning eller medlemsutbildning har genomgåtts eller planeras in efter FAM1.
Ekonomi: Skattepliktigt utbildningsarvode om 1 459 kronor per kursdag 

Innehåll:
• Att vara skyddsombud/SAM
• Arbetsmiljölagen
• Fartygssäkerhetslagen
• AFS:ar, AD mm
• Praktiskt skyddsarbete, riskbedömning, skyddsrond, riskbedöma eget arbetsmiljöproblem
• Psykosocial arbetsmiljö, buller, vibrationer, kem, belysning
• Arbetsskador och tillbud, arbetsanpassning och rehab
• Försäkringar

Seko sjöfolk och Seko står för hela utbildningen, utbildningsarvode, resor, logi, förtäring inklusive middagar för alla deltagare.

Aktuella kurstillfällen:

Fartygsmiljöutbildning steg 2 – FAM2

Omfattning: 4 dagar, ca 28 timmar, externat/internat
Målgrupp: Alla skyddsombud
Förkunskaper: Genomgången Fartygsmiljöutbildning steg 1
Ekonomi: Skattepliktigt utbildningsarvode om 1 459 kronor per kursdag

Innehåll:
• Återkoppling, säkerhetskultur, systematiskt arbetsmiljöarbete i samarbete med arbetsgivaren
• Delegering, skyddskommitténs arbete
• Ergonomi med grupparbete
• Psykosocial arbetsmiljö, stress, kränkande särbehandling, konflikthantering
• Psykosocial arbetsmiljö och mobbing
• Hot och våld på arbetsplatsen
• Kem riskbedömningar
• Reach, kemikaliesystem, härdplaster och medicinska kontroller
• Syrefria miljöer, gaser, biologiska arbetsmiljörisker, asbest
• Truckar och lyftdon, arbete på däck
• Blybatterier, minderåriga, gravida och ammande
• Arbetsplatsolyckor, rehabsamtal, krisstöd, hemsidor och verktyg (t ex Insjö, SHK, arbetsmiljömedicin, appar m.m.)

Seko sjöfolk och Seko står för hela utbildningen, utbildningsarvode, resor, logi, förtäring inklusive middagar för alla deltagare.

Aktuella kurstillfällen:
14–17 november, Göteborg, FULLBOKAD

Facklig introduktion

Omfattning: 1 dag, 6-7 timmar, externat
Målgrupp: Alla anställda på kollektivavtalsområdet
Förkunskaper: För att delta behövs inga förkunskaper
Ekonomi: Skattefritt stipendie om 124 kronor per timme utgår till alla deltagare

Innehåll:
• Meningen med vår förening
• Kollektivavtalet – vad gäller på min arbetsplats

Deltagare ska genomgå introduktionsutbildningen på hemorten eller arbetsorten, och den kan genomföras tvärfackligt. Vi står för utbildningen, arvode, lokal och förtäring (fika och lunch).

Det förutsätts att deltagarna själva tar sig till och från utbildningen på egen bekostnad.

Utbildningen är tvärfacklig och ofta i samarbete med ABF. Gå in och titta på lo.se för att hitta ett tillfälle som passar (sök på "facklig introduktion").
 

Uppdaterad: