Fotograf: Seko

Medlemsförmåner

Dina förmåner som medlem i facket!

Trygghet
Sekos målsättning är att finnas så nära sina medlemmar som möjligt. Inom förbundet finns mer än 6.000 förtroendevalda på lokal nivå som dagligen hjälper medlemmar med olika frågor som exempelvis lönetvister, arbetsskaderapportering och uppsägningsärenden. I förbundet finns även anställda ombudsmän som har till uppgift att bevaka branschfrågor, teckna kollektivavtal samt stödja förtroendevalda. Vi har också ombudsmän med specialkompetens i arbetsmiljö-, försäkrings- och pensionsfrågor.

Inkomstförsäkring
Skulle du bli arbetslös kan du få extra tusenlappar varje månad tack vare förbundets inkomstförsäkring, som till skillnad från a-kassan ger ersättning för inkomster över 25.025 kr. Sekos inkomstförsäkring har – till skillnad från andra förbund – inget övre tak. Läs mer om Sekos inkomstförsäkring.

Facklig utbildning
Kunniga medlemmar ger ett starkt förbund. Därför satsar vi på att utbilda medlemmar och förtroendevalda. Alla Sekos utbildningar är gratis och du får ersättning som ungefär motsvarar din förlorade arbetsförtjänst. Läs mer om facklig utbildning.

Ersättning vid strejk
Som medlem får du konfliktersättning om din arbetsplats tas ut i strejk eller konflikt.

Rättshjälp
Som medlem har du möjlighet att under vissa förutsättningar få rättshjälp i frågor som har samband med eller betydelse för anställningen. Läs mer om rättshjälp.

Medlemstidning
Seko-tidningen följer utvecklingen inom Sekos branscher. Tidningen kommer ut med sex nummer per år. Besök Sekotidningens hemsida. Sjömannen kompletterar Seko-tidningen för medlemmar i Seko sjöfolk. Tidningen ges ut med 6 nummer per år. Besök Sjömannens hemsida.

Semesterförmåner
Som medlem får du rabatt på vissa semesteranläggningar. Läs mer om dem här.

Seko-kortet
Seko-kortet är ett medlemskort för Sekos medlemmar, laddat med förmåner och rabatter, i samarbete med LO Mervärde. Läs mer om Seko-kortet.

Uppdaterad: