2015

 • A-kassan inför ny rutin för sjöanställda som söker ersättning

  Från och med 1 januari 2016 inför a-kassan nya rutiner för arbetslösa medlemmar som tillhör Seko sjöfolk. I stället för att skicka AT-journaler varje gång du skickar ditt kassakort ska du skicka det anställningsavtal du får när du påbörjar en anställ...

 • Nomineringar till årsmötet

  Inför kommande representantskaps årsmöte i Seko sjöfolk 2016 vill valberedningen informera om att nedanstående förtroendevaldas mandattid löper ut vid kommande representantskap.

 • SAN-konferens

  På årets San-konferens vänder vi blicken framåt och tittar runt hörnet på de utmaningar som sjöfarten står inför. Vilken sorts ledarskap som kommer att behövas, hur fartygen ska designas för att locka ungdomar och vilka förväntningar som finns hos nä...

 • Regeringen föreslår ett svenskt tonnageskattesystem
  • Nyheter

  Budgetpropositionen för 2016 som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet föreslår regeringen att ett svenskt tonnageskattesystem bör införas.