Facklig tid och förtroendemannalagen

Här kan du läsa om förtroendemannalagen och hur den under vissa förutsättningar ger rätt till ledighet för fackligt arbete. I vissa fall dessutom ledighet med betalning.

Förtroendemannalagen (FML) trädde i kraft den 1 juli 1974 och är en av de många viktiga arbetsrättsliga lagar som löntagarorganisationerna drev fram under 70‐talet.

Under flera år hade det visat sig omöjligt för löntagarorganisationerna att förhandla sig fram till dessa rättigheter i avtal med arbetsgivarna. Det visade sig nödvändigt att gå fram lagstiftningsvägen i stället.

Förtroendemannalagen ger under vissa förutsättningar rätt till ledighet för fackligt arbete. I vissa fall dessutom ledighet med betalning.

Läs och ladda ner LO:s skrift om förtroendemannalagen här.

 

 

Uppdaterad: