Jobba aktivt – en handbok om diskriminering

Seko sjöfolks handbok "Jobba aktivt – vägledning vid kränkande särbehandling och sexuella trakasserier" riktar sig till dig som är fackligt förtroendevald, skyddsombud eller medlem i facket.

Arbetet med att förebygga, förhindra och åtgärda diskriminering, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier är ett gemensamt ansvar som vi alla i branschen delar. Huvudansvaret ligger på arbetsgivaren. Vårt jobb som fackligt förtroendevalda och skyddsombud är att samverka och påtala brister.

Den här handboken är tänkt att vara en vägledning i det arbetet. Här kan du läsa mer om det viktiga förebyggande arbetet. Vid pågående ärenden kan handboken användas som en manual att följa genom alla steg från anmälan via utredning till beslut och åtgärder.

Du får koll på vilka lagar som gäller, vad arbetsgivaren är skyldig att göra och inte minst vad du som fackligt förtroendevald eller skyddsombud kan – och ska – göra för att stötta den utsatte. Du som är medlem får hjälp att förstå din egen situation.

För en god arbetsmiljö och ett gott samarbete är det viktigt att vi förstår varandras olika roller i arbetet med att stärka arbetsplatsen. Med rätt kunskap kan du göra en stor insats för att förhindra kränkande särbehandling och diskriminering till sjöss. En inkluderande sjöfart stärker inte bara den enskilda arbetsplatsen utan hela branschen.

Jobba aktivt som pdf (uppslag)

Jobba aktivt som pdf (enkelsidor)

Uppdaterad: