Sekos etiska policy

Seko har antagit en etisk policy som omfattar samtliga förtroendevalda och anställda inom förbundet som handlar om hur vi i praktiken lever upp till våra värderingar om alla människors lika värde.

Sekos har etiska policy handlar om att vi ska vara ett öppet och inkluderande förbund som grundar sig på alla människors lika värde och rätt. Vi ska arbeta förebyggande detta och rapportera om detta inte sker. Alla i Seko ska känna till vår etiska policy och vi ska lyfta den vid alla större möten och utbildningar. Förtroendevalda och anställda har som uppdrag är att förvalta medlemmarnas förtroende. Detta ska vi göra med öppenhet, ärlighet, respekt och dialog.

Vi lever som vi lär i allt vi gör, säger och skriver både på och efter arbetstid.

Här kan du läsa och ladda ner Seko etiska policy och riktlinjer.

 

Uppdaterad: