Styrelsen

Seko sjöfolks styrelse väljs på representantskapets årsmöte och inkluderar organisationens ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare.

Granskad:
Kategorier: