Fotograf: Dick GIllberg

Arbetsmiljöfrågor

Arbetsmiljö är allt på våra arbetsplatser, den fysiska miljön, den organisatoriska miljön och den sociala miljön. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Men det är krav på att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska ske tillsammans med dig, dina kollegor och skyddsombud. Arbetstagare kan påverka vid skyddsronder, personalmöten och utvecklingssamtal. 

Bra arbetsmiljö är när vi upplever engagemang, arbetsglädje och personlig utveckling i vår vardag på våra arbetsplatser även om arbetet är stressigt, fysiskt och psykiskt påfrestande.

Men ibland är arbetsmiljön på våra arbetsplatser inte så bra som vi skulle önska. Vi  anställda kan uppfatta att det finns problem i den fysiska arbetsmiljön. Vi kan också uppleva problem i den sociala arbetsmiljö. Den handlar om hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss, vårt sociala samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor. Eller så har vi problem i den organisatoriska arbetsmiljön som rör villkor och förutsättningar för; ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.

Här kan du som medlem läsa mer vad som gäller om du upplever att du har arbetsmiljöproblem på din arbetsplats.

Uppdaterad: