Skärgårdsavtalet

Skärgårdsavtalet gäller för mindre färjor inom skärgårdstrafiken. Det är ett centralt avtal som tecknas av Seko med arbetsgivareorganisationen Almega som motpart.

Skärgårdsavtalet är ett centralt avtal som tecknas av Seko med arbetsgivareorganisationen Almega som motpart.

Aktuella avtal hittar du här

Uppdaterad: