Skärgårdsavtalet

Skärgårdsavtalet gäller de mindre färjorna inom skärgårdstrafiken. Det är ett centralt avtal som tecknas av Seko med arbetsgivareorganisationen Almega som motpart.

Här finns Skärgårdsavtalet att läsa.

Uppdaterad: