Kan du bli medlem?

Om du arbetar i den svenska handelsflottans fartyg, eller i utflaggade fartyg där Seko tecknat kollektivavtal, kan du bli medlem i Seko och branschorganisationen Seko sjöfolk.

Exempel på arbetsplatser är lastfartyg, färjor, offshorefartyg, bostadsplattformar, isbrytare, bogserbåtar, sightseeingfartyg, skärgårds- och kanalbåtar, kollektivtrafik till sjöss. Rederierna organiserar sig i Sjöfartens Arbetsgivareförbund eller i Almega. 

Om du studerar på någon av gymnaieskolorna med inriktning sjöfart så kan du också bli medlem, vilket då är helt gratis under studietiden. Bli medlem nu!

Granskad: