Fotograf: Val

För dig som förtroendevald

Här har vi samlat information som är användbara i uppdraget för dig som fackligt förtroendevald.

 

Här finns såväl policys och uppdragsbeskrivningar som du behöver följa som handböcker, tips och checklistor för att underlätta ditt arbete. Här finns även länkar till information som rör arbetsrätt, lagar, avtal och annat som kan vara bra för dig att ha tillgång till.

Uppdaterad: