Dokument

Här hittar du dokument som Seko sjöfolk tagit fram och som vi använder i vår verksamhet. 

Vår medlemstidning Sjömannen har en egen hemsida, www.sjomannen.se

För dig som är förtroendevald har vi samlat mer material här

Uppdaterad: