Stiftelser

Seko sjöfolk har ett antal stiftelser som du som medlem har möjlighet att ansöka om stöd ur om du uppfyller vissa kriterier. 

Seko sjöfolks Sjömansstiftelse 

Har du förlorat din anställning på grund av sjukdom eller liknande? Då kan du ansöka om omskolningsstöd ur Seko sjöfolks Sjömansstiftelse. Här finns mer information.

Seko sjöfolks fond för långtidssjuka

Du som är medlem i Seko sjöfolk har möjlighet att söka bidrag från fonden om du varit arbetsoförmögen på grund av långvarig sjukdom under de senaste 12 månaderna. Här finns mer information.

 

Uppdaterad: