Vad går avgiften till?

Samtliga medlemsavgifter bidrar till den fackliga verksamheten, allt från förhandlingar med arbetsgivare till fackliga studier, att skapa inflytande på din arbetsplats och påverka och förbättra din arbetsmiljö. Kostnaden för hemförsäkring efter 12 månaders medlemskap, och en fritids- och olycksfallsförsäkring ingår också i medlemsavgiften. Alla medlemmar har även en extra inkomstförsäkring som gäller vid arbetslöshet om du samtidigt är med i a-kassan.

  • Personalkostnader för centrala och lokala ombudsmän, regionala skyddsombud, studieorganisatörer och administrativ personal centralt och lokalt.
  • Lokalhyror m.m.
  • Kostnader för studier – alltså de fackliga kurser som alla medlemmar kan gå gratis.
  • Möteskostnader för medlemmarnas klubbmöten, sektionsmöten m.m.
  • Information, medlemstidningarna Sjömannen och Sekotidningen.
  • Strejkkassa att använda vid konflikter.
  • Försäkringar som ingår i medlemskapet.

Bli medlem nu!

Uppdaterad:
Sidansvarig: Medlemsservice