2023

  • Höjd rabatt på hotellvistelse

    Rabatten för att bo på utvalda sjöfartshotell har höjts från 400 till 600 kronor för medlemmar i Seko sjöfolk.

  • Höjd pensionsålder från årsskiftet

    Från och med den 1 januari höjdes pensionsåldern från 65 till 66 år. I samband med det ändrades också a-kassans regler om medlemskap och ersättning.