2020

 • Ordförande Kenny Reinhold om den svåra situationen 17 mars

  Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold kommenterar idag, den 17 mars, den svåra situationen till följd av coronaviruset och åtgärderna för att försöka begränsa smittspridningen av det. 

 • Aktuellt läge 17 mars

  Insatserna för att begränsa smittspridningen påverkar i allra högsta grad sjöfarten och Seko sjöfolks medlemmar. Färjerederierna påverkas kraftigt av minskat resande och stängda gränser. Flera fartyg är upplagda och många anställda har varslats om up...

 • Vanliga frågor i samband med coronaviruset

  Alla frågor som rör din anställning ska du ställa till din arbetsgivare. Här har vi sammanställt frågor och svar som rör dina rättigheter och skyldigheter enligt kollektivavtalet.

 • Med anledning av coronaviruset

  Vi befinner oss i en extraordinär situation där Sverige liksom andra länder i hela världen försöker begränsa smittspridning av coronaviruset. Det råder stor osäkerhet om händelseutvecklingen, det finns ingen som vet vad som kommer att hända inom den...

 • Inställda utbildningar

  Vi ställer in våra utbildningar där vi håller i utbildningen detta gäller med omedelbar verkan och för alla utbildningar fram till sommarsemestern.

 • Corona och arbetsgivarens skyldighet

  Har du som är medlem i Seko frågor om coronaviruset kopplat till ditt arbete ska du i första hand kontakta din arbetsgivare. Arbetsgivarens skyldighet är att göra en riskbedömning.

 • Vi söker en assistent

  Till vårt kontor i Göteborg söker vi nu en assistent. Tjänsten är en visstidsanställning för att bemanna upp för semesterperioden och arbetstoppen som vi har i juli–september. Tillträde i början av april till 20 september 2020. 

 • Dags för motioner till Skärgårdsavtalet

  Du som är medlem inom skärgårdstrafikens område kan nu skicka in motioner (förslag) på saker du vill förändra eller förbättra i avtalet och som du tycker bör tas upp till diskussion på kommande avtalskonferens den 24 april.