Nomineringsperioden förlängs

På grund av att årsmötet är framflyttat till 21-22 september på Bommersvik så har styrelsen beslutat att förlänga möjligheten att nominera till uppdrag i Seko sjöfolk.

Publicerad:

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 20 augusti 2020 och innehålla namn och personnummer på både den nominerade och den nominerande, samt ett accepterande av den nominerade (om möjligt). Blankett för nomineringar finns att ladda ner på sjofolk.se

Seko sjöfolks valberedning tar tacksamt emot förslag till nomineringar till följande poster (mandattid inom parentes):

Ordförande (2 år)
Sekreterare (2 år)
4 ordinarie ledamöter (2 år)
1 styrelseersättare (1 år)
1 revisor (2 år)
2 revisorsersättare (1 år)
2 valberedare (2 år)
2 valberedningsersättare (1 år)

Vice kassör (till årsmötet 2021)

Nomineringar skickas till:

Valberedningen, Seko sjöfolk, Fjärde Långgatan 48, 413 27 Göteborg eller valberedningsjofolk@seko.se

STYRELSE FRAM TILL REPRESENTANTSKAPET 2020 (mandattidens slut inom parentes)

STYRELSE

Kenny Reinhold, ordförande (2020)
Peter Skoglund, vice ordförande (2021)
Jonas Forslind, sekreterare (2020)
Chang Strömberg, Kassör (2021)
Christer Lindgren (2020)
Björn Jonasson (2021)
Kenneth Österlund (2020)
Mahmoud Sifaf (2020)
Folke Matrosow (2020)
Ulf Nilsson (2021)
Katrina Jakobsson (2021)
Bent Björn-Nielsen (2021)
Mats Lindgren (2021)
Andreas Westmark (2020)

Styrelseersättare:

Daniel Holmgren (2020)

ÖVRIGA

Revisorer:

Leif-Arild Hansen (2020)
Emma Berglund (2021)

Revisorsersättare:

Julia Michaelsen (2020)
Conny Stålnacke (2020)

Valberedning:

Ulf Norström (2020)
Iris Svanbäck (2020)
Peter Larsson (2021)

Valberedningsersättare:

Mikael Malmberg (2020)
Nadja Westerholm (2020)

Blankett för nominering finns här.

Uppdaterad: