Information till Seko sjöfolks medlemmar i Stena Line

SAMMANFATTNING SEDAN ARBETSBRISTFÖRHANDLINGEN.

Flera medlemmars anställningar har upphört, eller börjar upphöra, efter att arbetsbristförhandlingen avslutades den 27 mars. 

Publicerad:

Många av er som är uppsagda har, eller kommer att bli, kontaktade av TSL för hjälp med omställningsstöd och (AGB) AFA försäkringar. För de medlemmar vars anställning har upphört, eller snart upphör, vill vi påminna om att kontakta Arbetsförmedlingen, A-kassan, Folksam (inkomstförsäkringen) och Seko sjöfolk (reducerad avgift för arbetssökande).

För er som fortfarande har en anställning eller arbetar under uppsägningstid är det viktigt att känna till de förändringar som har uppkommit i samband med arbetsbristförhandlingen. 

Periodschema får ändras för samtliga anställda två gånger utöver vad avtalet säger mellan 2020-04-01 och 2021-03-31. Vid väsentligt förändrade förutsättningar kan periodschemat ändras ytterligare. Förändring i periodschemat ska varslas i skälig tid (i detta sammanhang i normalfallet två veckor). Alla ska erhålla ett nytt periodschema för resterande kalenderår/uppsägningstid som visar tjänstgöringsdagar och fridagar.

Trafikområden finns inte under tiden 2020-04-01 till och med 2021-03-31. Alla anställda har tjänstgöringsskyldighet på samtliga fartyg utan att särskild uppgörelse behöver träffas därikring.

Timschema kan ändras med 24 timmars varsel (DAP) för personal till och med 2021-03-31. Det ändrade schemat skall förses med datum och tid för att därefter gälla tidigast 24 timmar senare.

Resor till/från fartyget. Vad avser resor till och från fartygen noteras att bolaget sagt upp samtliga lokala och centrala avtal som reglerar resor, dock att sådan uppsägning träder i kraft när de centrala avtalen löper ut, vilket för närvarande är uppskjutet på grund av coronavirusets effekter. Partena är överens om att då fartyg avviker från ordinarie rutt och på- eller avmönstring sker på annan ort än anställningsort står bolaget för resekostnader till och från fartyget. Detta gäller till dess att ett nytt centralt kollektivavtal är påtecknat.

Då du är hemma med bibehållen lön under din arbetsvecka. Du ska vara nåbar under Mannings öppettider: måndag–fredag 07.00–19.00 och lördag–söndag 08.00–17.00 för att bli inplanerad på arbete med en rimlig framförhållning för påmönstring (det ska finnas skälig tid för att ta sig till fartyget). Om man inte haft möjlighet att svara skickas ett sms från Manning om att de söker dig och att du ombeds kontakta Manning på 031-858500 eller manning@stenaline.com.

Återanställningsrätt. Erbjudande om tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning som omfattar minst 28 dagar ses som ett skäligt erbjudande för återanställning. Vid erbjudande om återanställning ska den företrädesberättigade som erbjudits anställning ges en månad att inkomma med skriftligt svar, vilket anses vara skälig tid för att svara. De som tackar nej till ett skäligt erbjudande om återanställning har förverkat sin rätt till återanställning. Detta kan dock endast ske om personen fått information om att företrädesrätten förfaller om de tackar nej. Både informationen och svaret ska vara skriftligt och det ska finnas skälig tid för den företrädesberättigade att svara. Underlaget hanteras av Manning. Alla som är uppsagda har återanställningsrätt till den 30 juni 2021.

Företrädesrätt till en tidsbegränsad anställning som omfattar färre än 28 dagar sker enligt återanställningslistan efter turordning. I detta fall påverkas inte återanställningsrätten om man tackar nej till den tidsbegränsade anställningen.

Pooler för OSS, kockar och driftpersonal. Klubbsektionen och bolaget har inlett diskussioner om hur poolerna ska vara utformade. Förhandlingar kommer att inledas i närtid och vi kommer att informera er när det finns ett färdigt poolavtal att presentera.

Håll dig uppdaterad på Seko sjöfolks hemsida och ta även del av vanliga frågor som är aktuella i dessa tider.

Med vänlig hälsning
Seko sjöfolk Stena Klubbsektion
Daniel Holmgren, 031-858757, daniel.holmgren@stenaline.com
Ulf Norström, 031-858769, ulf.norstrom.go@stenaline.com

Uppdaterad: