Aktuellt läge 16 juni

Den 13 juni upphävdes regeringens restriktioner för inrikes resande och det blir därmed möjligt att återigen resa inom landet. Vilket naturligtvis påverkar passagerarsjöfarten. Vi för samtal med och förhandlingar pågår i flertalet rederier. Läget är dock fortfarande ovisst och vi vet inte hur situationen kommer att utveckla sig på varken lång och kort sikt.

Men detta är vad vi vet idag, den 16 juni, om det aktuella läget i några av de rederier där Seko sjöfolk har medlemmar.

Publicerad:

STENA LINE
Flera medlemmars anställningar har nu upphört, efter att rederiet sagt upp 501 medlemmar av de 600 på Sekos avtalsområde som varslades den 16 mars. Stena Danica återvänder i trafik över sommaren med start den 1 juli, och Stena Vision fortsätter trafikera linjen Karlskrona–Gdynia istället för att läggas upp som tidigare planerats. Orsaken är att antalet passagerare ökat och att bokningsläget ser bättre ut. Linjen Oslo–Fredrikshamn har lagts ner för gott och Stena Saga är permanent tagen ur drift. Flera förhandlingar kvarstår, bland annat om hur poolen för respektive befattning ska se ut och andra frågor som uppkommer i och med att hela rederiets verksamhet förändras. Förhandlingar pågår i många frågor. Sektionen i Stena Line besöker fartygen för att träffa medlemmar och informera om läget.

VIKING LINE
Viking Cinderella är fortfarande upplagd men har flyttats från Mariehamn till Södertälje. Det förs samtal om hur och när trafiken kan startas igen. Avtal om korttidspermitteringar är tecknat och övrig personal är permitterad. Huvudsemesterperioden har efter förhandling tillfälligt flyttats från maj–september till senare under semesteråret. Detta för att rädda arbetstillfällen.

SILJA LINE
Silja Symphony kommer att trafikera Stockholm–Visby under juli månad, Galaxy går som vanligt, med lite fler passagerare varje vecka. Den 19 maj meddelade rederiet att det har för avsikt att varsla cirka 450 personer, främst personal ombord men även ett mindre antal personer iland, varav större antalet är inom Seko sjöfolks avtalsområde. Vi vet idag inte vem eller hur många som berörs. Förhandlingar har inletts men är ännu inte klara. Avtal om korttidspermitteringar är tecknat sedan tidigare och nästan all personal är hemma. Flytten av huvudsemesterperioden är annullerad, vilket innebär att utlagd semester gäller.                                                                         

REDERI ECKERÖ
Rederiet har sagt upp alla utom 13 anställda under Sekos avtalsområde och befinner sig nu i ett läge av uppsägning av de 300 medlemmar som trädde i kraft den 24 april. Rederiet har sedan tidigare tecknat tillämpningsavtal om korttidspermitteringar för alla anställda, och allt manskap är korttidspermitterade på 80 % i enlighet med gällande bestämmelser mellan den 1 maj till och 31 juli. Rederiet kommunicerar att ambitionen är att båda fartyg skall i trafik igen så snart omvärldsläget tillåter, men att myndighetsbeslut och reserestriktioner gör att läget fortfarande är osäkert och idag finns inga officiella uppgifter om exakt när eventuell trafikstart kan bli aktuell för de två fartygen. Förhandlingar och samtal mellan parterna pågår kontinuerligt för att under de förutsättningar som råder på bästa sätt tackla situationen och på sikt försöka rädda arbetsplatser.

DESTINATION GOTLAND
Antalet passagerare har börjat öka. Från och med 16 juni utökar rederiet turerna på huvudlinjerna från Nynäshamn och Oskarshamn, och trafikerar med tre fartyg istället för två. M/S Visborg ska läggas på varv och M/S Gotland har tagits i trafik. Rederiet har tidigare skickat hem en del anställda på vederlagsledighet och semester. Delar av personalen iland har korttidspermitterats. Linjen Visby–Västervik pausas tillfälligt i år.

FINNLINES
Fartygen går enligt ordinarie turlista med bibehållen bemanning. Fraktbeläggningen verkar ha stabiliserat sig. Rederiet har vidtagit åtgärder ombord för att begränsa smittspridning.

FORSEA
Förhandlingar pågår med anledning av att Danmark nu börjar öppna upp sina gränser. Men läget är ännu ovisst. Verksamheten rullar på med betydligt mindre personal. Avtal om korttidspermittering är tecknat och rederiet har nu permitterat en relativt stor del av personalen.

TT-LINE
Verksamheten rullar på. Fler passagerare har börjat åka med fartygen. Rederiet har tidigare dragit ner bemanningen på cateringsidan och lagt ut semester och vederlag, men nu sker en viss återgång till normal bemanning igen. Det finns ett lokalt tillämpningsavtal om korttidspermittering som inte börjat användas än. Man har satt upp plexiglas på fartygen och även vidtagit andra åtgärder för att minska risken för smitta; de anställda jobbar exempelvis tre veckor istället för två och man har tagit bort överlappande vakter.

SKÄRGÅRDEN
Blidösundsbolaget har vidtagit åtgärder för att minska smittspridning ombord, bland annat att man tar ombord färre passagerare vilket medför att alla inte kommer ombord. Det sker en prioritering av passagerare. Rederiet håller på att säsongsanställa personal.  Situationen i andra skärgårdsrederier varierar. I vissa står all verksamhet still. Samtal och förhandlingar pågår med flera skärgårdsrederier. Några mindre rederier har tecknat lokala avtal om korttidspermittering.

STORSJÖREDERIER
Problemet är inte löst med på- och avmönstringsresor på grund av stängda gränser och stängda flygplatser. Även om det i enstaka fall nu har kunnat lösas. Tillämpningsavtal om korttidspermittering har tecknats med Wallenius, där också tiden för avmönstring förlängts två gånger med en månad i taget. För manskap anställda under TAP-avtal har möjlighet till förlängda kontrakt beviljats i de fall där på- och avmönstringar förskjuts på grund av restriktioner. Detta för att kunna garantera säkra resor till och från mönstringshamn. Tillämpningsavtal om korttidspermittering har tecknats med AdMare Ship Management, och samtal förs med fler rederier, för att lösa den ekonomiska konsekvensen för sjömän som drabbas av problemen med på- och avmönstring.

 

Uppdaterad: