2020

 • Kortfattad rapport från årsmötet 2020

  Seko sjöfolks representantskaps årsmöte 2020 valde två nya styrelsemedlemmar och en vice kassör. Utöver detta beslutade årsmötet att godkänna budgeten för 2021 samt att ge styrelsen mandat att se &...

 • Aktuellt läge: Läs Sjömannen

  Sedan mars då Coronakrisen slog till har vi under rubriken ”aktuellt läge” här på sjofolk.se regelbundet redovisat övergripande bild av det aktuella läget i de rederier där Seko sjöfolk har medlem...

 • Aktuellt om Skärgårdstrafikavtalet

  Fredag den 4 september hölls en digital avtalskonferens för Skärgårdstrafik. Förutom dom gemensamma LO kraven prioriterade konferensen bland annat frågan om vikariers anställningar och dom långa dagarna med...

 • Se Blå Tillväxts sjöfartspolitiska webinar: Hållbar återstart

  Den 31 augusti arrangerade Blå Tillväxt (ett samarbete mellan Seko Sjöfolk, Svensk Sjöfart och Sjöbefälsföreningen) ett öppet sjöfartspolitiskt webinar.

 • Transportstyrelsen får uppdrag om åtgärder för schysta villkor till sjöss

  Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå säkerhetshöjande åtgärder och kontrollmöjligheter som kan bidra till en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart. Transportsty...

 • Aktuellt läge 25 augusti

  Såväl svenska som andra länders reserestriktioner och rekommendationer fortsätter att påverka sjöfarten. Hur situationen inom den svenska sjöfarten kommer att utvecklas i höst är fortfarande oklart. Dett...

 • Ytterligare förlängning av giltighetstiden för intyg och behörigheter

  Regeringen har beslutat om att ännu en gång förlänga giltighetstiden för handlingar och ändrade tillsynsperioder inom sjöfartsområdet som t.ex. läkarintyg, behörigheter, specialbehörigheter och...

 • Dags för motioner till skärgårdsavtalet

  Du som är medlem inom skärgårdstrafikens område kan nu skicka in motioner (förslag) på saker du vill förändra eller förbättra i avtalet och som du tycker bör tas upp till diskussion på k...

 • Medlemsbrev från ordförande Kenny Reinhold, 11 augusti 2020

  Vi går mot sensommar och på många håll gassar solen medan temperaturen når högre än hittills detta år. Folkhälsomyndigheten har rekommenderat alla som har möjlighet att arbeta hemma att forts&au...

 • Aktuellt läge 11 augusti

  Vi räknar nu att ungefär 1050 personer inom vårt avtalsområde har sagts upp, sedan Coronapandemin slog till i våras. Såväl svenska som andra länders reserestriktioner och rekommendationer fortsätter at...