Påminnelse: Giltighetstiden för intyg och behörigheter förlängd 6 månader

Redan i mars fattade regeringen beslut om att förlänga giltighetstiden för sjömäns intyg och behörigheter i sex månader från det datum då de annars skulle ha behövt förnyas. Detta som en åtgärd för att underlätta för sjöfolk under rådande omständigheter med coronaviruset COVID-19.

Publicerad:

Beslutet gäller mellan 1 april och 1 september 2020, vilket innebär att du som har en behörighet, specialbehörighet, certifikat, eller läkarintyg för sjöfolk vars giltighetstid utgår till exempel den 1 april kan addera 6 månaders förlängd giltighetstid fram till den 1 oktober. Skulle giltighetstiden istället utgå den 1 juli så kan du räkna fram giltighetstiden till den 1 januari 2021.

För mer information se transportstyrelsens hemsida.

 

Uppdaterad: