2020

 • Medlemsbrev från ordförande Kenny Reinhold, 26 maj 2020

  Vi ger inte upp! Krisen inom sjöfarten fortsätter och det är uppenbart att vi inte kan lösa detta själva inom branschen. Det krävs att politikerna agerar! Upplagda fartyg måste omfattas av sjöfartsstödet...

 • Rädda den livsviktiga sjöfarten!

  Skriv under vårt upprop till politikerna, nu! Vi uppmanar regering och riksdag att omgående bredda sjöfartsstödet och reducera avgifter för att på kort och lång sikt rädda den svenska sjöfarten. Det fi...

 • Aktuellt läge 20 maj

  Krisen inom sjöfarten fortsätter. Liksom samtalen och förhandlingarna med rederierna. Igår kom beskedet att Silja Line varslar 450 anställda om uppsägning. Stena Line och Rederi Eckerö har sedan tidigare sagt upp u...

 • Silja Line varslar om uppsägning

  Idag har Silja Line meddelat att de har för avsikt att varsla cirka 450 personer, främst personal ombord men även ett mindre antal personer iland, varav större antalet är inom Seko sjöfolks avtalsområde. Vi vet ida...

 • - Politiker, det är dags att gå från ord till handling

  Idag skriver ordförande Kenny Reinhold i en debattartikel i Tidningen Arbetet att det är hög tid att ansvariga politiker agerar för att rädda den svenska sjöfarten ur coronakrisen.

 • Aktuellt läge 7 maj

  Sjöfarten befinner sig fortfarande i kris och ingen vet när eller hur den kommer att sluta. Samtal och förhandlingar pågår i flera rederier. Detta är vad vi vet idag, den 7 maj, om det aktuella läget i några...

 • Istället för Sjömannen – en specialtidning

  På grund av coronakrisen tog Seko sjöfolks styrelse beslut om att det inte blir något aprilnummer av Sjömannen som papperstidning i år. Istället bestämdes att ge ut en specialtidning om coronakrisen och dess f&ou...

 • Politisk samsyn om sjöfartens betydelse

  Under onsdagen arrangerade sjöfartssamarbetet Blå Tillväxt, där Seko sjöfolk ingår, ett sjöfartspolitiskt onlinesamtal där representanter från alla åtta riksdagspartier deltog.

 • Medlemsbrev från ordförande Kenny Reinhold, 27 april 2020

   Vi kan ännu inte se konsekvenserna av krisen vi befinner oss i. Omfattningen är stor och nivåerna många. Ingen vet heller hur länge krisen kommer att vara.  Det vi vet är att den drabbar hela vår brans...

 • Aktuellt läge 23 april

  Osäkerheten är fortfarande stor. Samtal och förhandlingar pågår i flera rederier. Detta är vad vi vet idag, den 23 april, om det aktuella läget i några av de rederier där Seko sjöfolk har medlemmar...