Förläng systemet med korttidspermittering

Idag har Valle Karlsson, förbundsordförande för Seko och Kenny Reinhold ordförande Seko sjöfolk skickat en skrivelse till finansminister Magdalena Andersson om att förlänga systemet för korttidspermittering. 

Publicerad:

I skrivelsen står det balnd annat:
"Coronapandemin och de politiska åtgärderna för att minska smittspridningen har drabbat hela vårt samhälle, samtidigt som vissa branscher har drabbats extra hårt. Den svenska sjöfarten har varit och är ett exempel på detta, där färjetrafiken till och från Sverige är särskilt utsatt." 

"Inom bl a sjöfarten har arbetsmarknadens parter lagt stor vikt vid att försöka lösa den svåra krissituationen tillsammans, för att så långt som möjligt undvika varsel och uppsägningar. I de allra flesta samtal och förhandlingar har det varit ett givande och tagande, med fokus på att hålla igång verksamheten och bevara arbetstillfällen. I detta har möjligheten till korttidspermittering varit en avgörande förutsättning för att hålla den svenska sjöfarten över vattenytan och på så sätt även rädda jobben. Trots detta är krisen på många håll fortfarande akut. I dagsläget har ungefär en femtedel av Sekos medlemmar inom sjöfartsbranschen blivit uppsagda, vilket är oerhört alarmerande, då vi nu ser en ny våg av smittspridning och resebegränsade åtgärder i Europa."

"Som fackförbund ser vi också med oro på hur inte bara arbetstillfällen försvinner utan också arbeten till sjöss med schysta villkor. Svenskflaggade färjor med schysta villkor för alla som arbetar ombord är en motkraft till den urholkning av arbetsrätt och sociala villkor som idag pågår på Östersjön. Här är en förlängning av systemet med korttidspermittering helt avgörande för återstarten."

Skrivelse till Finansministern 2020-10-21 - Förlängning av systemet för korttidspermittering.pdf

Uppdaterad: