Blå Tillväxt träffar infrastrukturminister Tomas Eneroth

Blå Tillväxt, vårt samarbete med Svensk Sjöfart och Sjöbefälsföreningen, har haft ett möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth för att diskutera sjöfartens situation under coronapandemin.

Publicerad:

Rikard Engström, VD för Svensk Sjöfart, menar att infrastrukturministern visade på stor förståelse för det svåra läge som framförallt färjesjöfarten nu befinner sig i.

- Infrastrukturministern förstår de stora utmaningar som sjöfarten, och särskilt färjor med passagerartrafik, har på grund av coronapandemin. En viktig fråga som diskuterades under mötet var förlängningen av den tillfälliga sjöfartsstödsförordningen som är nödvändig för att sjöfarten ska kunna ta del av korttidspermitteringsstödet. Vi påtalade att utan förlängningen riskerar man att tvingas till ytterligare uppsägningar, något som kommer att påverka både besöksnäringen och industrin i slutändan. Infrastrukturministern hade dock goda förhoppningar om att en förlängning kommer att ske, vilket vi hoppas på för både sjöfartens och samhällets skull, säger Rikard Engström.

Under mötet diskuterades även de åtgärder som branschen och fackföreningarna tillsammans identifierat som prioriterade för att stärka den svenska sjöfarten.

- I dagsläget är vi bekymrade över den svenska flaggans attraktivitet då vi nu endast har 98 svenskflaggade fartyg. Att utveckla tonnageskattesystemet, ändra stämpelskatten till en stämpelavgift samt återinföra nettomodellen är åtgärder som måste genomföras om vi vill se en konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfart. Tomas Eneroth berättade att man har med sig dessa tre punkter i det långsiktiga arbetet framöver. Här och nu är det dock förlängningen av sjöfartsstödet samt en förändring av omställningsstödet som är viktigast för sjöfarten, säger Kenny Reinhold, ordförande Seko Sjöfolk.

Uppdaterad: