Regeringens åtgärder för sjöfartsstödet måste förlängas

Regeringen beslutade den 16 juli att införa en tillfällig ändring för sjöfartsstödet som gör det ekonomiskt möjligt även för rederierna att korttidspermittera personal. Nu tickar klockan och den tillfälliga åtgärden behöver förlängas ytterligare, för att rädda den svenska sjöfarten och jobben. Inom ramen för Blå Tillväxt, vårt samarbete med Sjöbefälsföreningen och branschorganisationen Svensk Sjöfart, har vi därför uppmanat infrastrukturminister Tomas Eneroth att göra detta, så att den tillfälliga förordningen ska gälla till den 31 december 2021. 

Publicerad:

I våras samlade vi i Seko sjöfolk tillsammans med Sjöbefälsförningen in ungefär 3000 namnunderskrifter i ett upprop för att rädda den livsviktiga sjöfarten. Uppdropet var ett av skälen till att regeringen genomförde den tillfälliga förändringen att bredda sjöfartsstödet. 

– Att så många personer skrev på uppropet för att rädda den samhällsviktiga sjöfarten visar hur viktig sjöfarten är för många människor i samhället. Sjöfarten transporterar inte bara mängder av varor och passagerare, det är också en viktig arbetsplats för ca 10 000 ombordanställda och 100 000 i hela klustret runt omkring sjöfarten. Det är även för dem som viktigt att förordningen förlängs. Även om förhoppningen är att samhället snart ska kunna återgå till en mer normal situation, så finns det en överhängande risk att smittspridning av Covid-19 fortsätter under hösten och inledningen av 2021. Det finns därmed en risk för fortsatt legala begränsningar i trafiken även efter årsskiftet och det är därför vi föreslår en förlängning till just 31 december 2021, säger Kenny Reinhold, ordförande Seko Sjöfolk.

Läs mer om Blå Tillväxt hemställan till infrastrukturministern här.

Uppdaterad: