Medlemsbrev från ordförande Kenny Reinhold, 29 september 2020

Tillsammans kan vi samla kraft. Nu har vi då äntligen fått hålla årsmöte. Årsmötet är en viktig demokratisk institution. Men i dessa kristider, var det också av stor betydelse för att samla kraft, både på det personliga och organisatoriska planet. Nu kan vi lägga 2019 bakom oss och har en gemensam inriktning framåt.

Publicerad:

Seko sjöfolks styrelse består delvis av nya ledamöter och jag fick förnyat förtroende som ordförande. Ett förtroende jag är ödmjukt tacksam för, men som jag också vet förpliktigar. Det är med ditt och andra medlemmars intresse som jag axlar uppdraget.

Här kan du läsa en kortfattad rapport från vårt årsmöte 2020. 

I vår medlemstidning Sjömannen finns även en lite längre artikel ”Sjöfolkets kurs är lagd” om årsmötet om du vill veta mer om hur diskussionerna gick.  

Tyvärr ställer coronapandemin till det för oss, inte bara för att sjöfarten och jobben drabbas, utan också vår organisation. Vi har fått ställa in medlemsutbildningar och ändra planerna för vår återkommande medlemsvecka. MEN, skam den som ger sig! Årets medlemsvecka blir annorlunda. Vi kommer inte att kunna besöka lika många arbetsplatser som vanligt. Pandemin sätter gränser och Seko ska självklart inte bidra till någon smittspridning. Chanserna är ändå goda att du kommer att märka av medlemsveckan där du jobbar. Sekos styrka är ju att vi redan finns på de flesta arbetsplatserna.

Dessutom finns faktiskt fler sätt att prata med varandra, så bli inte förvånad om du får ett telefonsamtal från ditt fackförbund under veckan. Under veckan samlar vi i år in svar på tre frågor om hur Corona drabbat Sekos medlemmar i jobbet. Med detta vill vi uppmärksamma arbetsgivare och politiker om att utan Sekos medlemmar stannar Sverige. Vi är med och bär landet genom denna pandemi. Läs mer om Sekos medlemsvecka här. 

Ta hand om varandra. Håll ut, håll avstånd och tvätta händerna.
Tillsammans är vi starka, glöm inte det!

Kenny Reinhold
Ordförande Seko sjöfolk

Uppdaterad: