Nominera övriga mandat representantskapet

Inför Seko sjöfolks representantskaps årsmöte 2021 vill valberedningen ha in nomineringar till de 8 öppna mandaten (ej kopplade till klubbsektion).

Publicerad:

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 15 januari 2021
och innehålla den nominerades namn och personnummer samt
namn och personnummer på den som nominerar.

Nomineringar skickas till:
Valberedningen
Seko sjöfolk
Fjärde Långgatan 48
413 27 Göteborg
eller valberedningsjofolk@seko.se
Har du frågor? Kontakta valberedningen.

Uppdaterad: