Avtalsyrkanden växlade på Skärgårdstrafik

Den 10 november växlade vi avtalsyrkanden med Almega Tjänsteföretagen på avtalsområdet Skärgårdstrafik.

Publicerad:

Vi kräver bland annat löneökningar på 3 procent, med ett lägsta utrymme om 783 kronor per månad och heltidsanställd samt en särskild satsning på lägstalönerna, vilket innebär att brytpunkten mellan krontalshöjning och procentuell höjning ska sättas vid 26 100 kronor.

Vidare yrkar Seko bland annat på ökad transparens kring pensionsavsättningar, bättre möjligheter till rehabilitering och stärkt skydd mot sexuella trakasserier.

Läs Sekos yrkanden i sin helhet här

Almega återkommer med i stort sett samma yrkanden som förra gången. 
– De vill införa jourberedskap, göra det lättare att flytta tid och de vill att arbetsgivarna ska ha rätt att över- och underskrida årsarbetstidsmåttet. Sedan hävdar Almega att är det märket som gäller, som är satt av industrin, säger Joakim Hellmouth, ombudsman på Seko med ansvar för avtalsområdet.

Förhandlingsdelegationen kommer att mötas digitalt den 18 november.

Uppdaterad: