2016

 • Kritik mot nya farledsavgifter

  Sjöfartsverket förslag till nya lots- och farledsavgifter är nu ute på remiss. Förslaget så som det är skrivet kommer att förändra avgifterna i grunden. Det är inte första gången på överskådlig tid som man försöker göra om avgifterna, men tyvärr miss...

 • Avtalet i hamn

  Seko har i dag slutit ett nytt avtal med SARF, Sjöfartens arbetsgivareförbund. För en normalarbetande sjöman ger avtalet 667 kronor mer i månaden.– Jag tycker vi gjort ett schyst avtal. Vi lyckades hitta en bra nivå, väl i linje med den övriga arbets...

 • Avtal klart

  Seko, Service- och Kommunikationsfacket – har idag träffat ett nytt avtal med Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF). Avtalet sträcker sig över 13 månader och berör omkring 6 000 medlemmar.

 • Nya reducerade avgifter

  Årsmötet beslöt i mars om nya reducerade avgifter.

 • Avtalsförhandlingar storsjö- & färjeavtal

  Våra kollektivavtal med SARF som prolongerades tre månader i februari löper ut den 31 maj.

 • Den svenska modellen är en framgångsrik modell

  Många av våra fackliga kamrater i andra länder är djupt avundsjuka på oss i Sverige och skulle göra allt för att få ett motsvarande system i sina länder. Modellen har lett till goda reallöneförbättringar för löntagarna och visat sig vara en ekonomisk...

 • Många val avklarade på årsmötet

  Den 17-18 mars pågår Seko sjöfolks 29:e årsmöte, denna gång på Rönneberga kursgård, Lidingö. Idag har ordförande Kenny Reinhold valts om på fyra år, likaså sekreterare Jonas Forslind.

 • Mia Blomgren får Seko sjöfolks kulturstipendium

  Seko sjöfolks kulturpris går i år till journalisten Mia Blomgren. Mia får priset för sina inlevelserika och träffande skildringar av olika sjömäns liv och leverne, nu och för ett halvsekel sedan.

 • Gotlandsbolaget kör skärgårdstrafik

  Gotlandsbolaget går in som majoritetsägare i TRSM Group 1, som fått uppdraget att driva delar av skärgårdstrafiken i Stockholm.

 • Sista, eller senaste, turen i upphandling av skärgårdstrafiken

  Öppet brev till Trafiknämndens ledamöter i Stockholm Läns Landsting nr 2 Som ni alla blev varse igår kastade riskkapitalbolaget Avalance Capital AB in handduken som storägare i TRSM Group 1 AB då aktierna övertogs av ett dotterbolag till Gotlandsbola...