Kritik mot nya farledsavgifter

Sjöfartsverket förslag till nya lots- och farledsavgifter är nu ute på remiss. Förslaget så som det är skrivet kommer att förändra avgifterna i grunden. Det är inte första gången på överskådlig tid som man försöker göra om avgifterna, men tyvärr misslyckas Sjöfartsverket även denna gång, enligt oss. Det finns positiva saker, som försöket att införa miljöindexering, men inte heller detta förslag är tillräckligt genomarbetat.

Publicerad:

De stora konsekvenserna enligt förslaget blir att den trafik som idag går på kanaler och insjöar kommer att drabbas ytterst negativt. Risken finns att denna trafik försvinner helt med nuvarande förslag, vilket vore ännu ett dråpslag mot både näringen och miljön.

-Vi ser positivt på Sjöfartsverkets initiativ till att förändra avgifterna, men tyvärr misslyckas man. Vi uppmanar därför Sjöfartsverket att ta förslaget tillbaka till ritbordet och involvera näringen för att ta fram ett förslag som gynnar alla parter, säger Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk.

Läs även Sjöfartstidningens artikel "Branschen kritisk mot nya avgifterna"

Uppdaterad: