Gotlandsbolaget kör skärgårdstrafik

Gotlandsbolaget går in som majoritetsägare i TRSM Group 1, som fått uppdraget att driva delar av skärgårdstrafiken i Stockholm.

Publicerad:

– Det här bekräftar att TRSM själva inte hade kapacitet att klara av trafikstarten i april, säger Chang Strömberg, ombudsman i Seko sjöfolk.

I onsdags meddelades att Gotlandsbolaget köpt en majoritet av aktiekapitalet i TRSM Group 1.
– Det är väldigt roligt att få Gotlandsbolaget som ägare, säger Anette Schilde, vd för TRSM. Jag tror att vi kan få en oerhört stark framtid tillsammans med tanke på deras anrika rederikunskap. Det här ger oss möjlighet att utveckla trafiken för resenärer och ombordpersonal och göra något ännu bättre än det vi hade tänkt.

Hon påpekar att bolaget kommer att följa sin plan för hur de tänkt driva trafiken.
– Det är det vi vunnit upphandlingen på och det ska inte förändras. Men med Gotlandsbolaget bakom oss kan vi göra ännu mer.
TRSM byter också namn till Skärgårdsbolaget.
– Från början hade vi planer på att utvecklas inom turism och transport i stort, men nu väljer vi att renodla företaget mot enbart skärgårdstrafik, säger Anette Schilde.

TRSM har kritiserats av bland annat Seko sjöfolk för att brista i kompetens och ekonomin har ifrågasatts. Behövde ni Gotlandsbolaget i ryggen för att kunna genomföra ert åtagande?
– Nej. Skriverierna som varit om exempelvis ISM-manualer är inte sanna. Vi har redan ISM-manualer och annat på plats så jag vet inte varför skriverierna har fortsatt.
Beslutet att Gotlandsbolaget går in som huvudägare tycks ha gått snabbt.
– Vi har vetat om det i tre dagar. De som sålt sina aktier har sagt att skriverierna som varit har påverkat dem negativt och tagit energi från dem i deras arbete, förklarar Anette Schilde.
Nu hoppas hon och kollegorna på lugn och ro.
– Vi hoppas att ryktena som florerar ska lägga sig. För vi ska genomföra det här, och det kommer att bli bra.

Att Gotlandsbolaget kommer in i bilden är ett lugnande besked, menar Chang Strömberg från Seko sjöfolk. Han har tidigare ifrågasatt bolagets möjlighet att klara trafikstarten i april.
– Nu har de fått en finansiär och huvudägare som vet vad det innebär att driva rederiverksamhet, vilket är positivt för både TRSM och våra medlemmar. Kompetensen blir bevisligen bättre med Gotlandsbolaget.
Även den ekonomiska säkerheten förbättras, menar han.
– Den förre finansiären hade inte betalat in bankgarantin på 40-50 miljoner som skulle vara inne 22 januari, vilket gjorde oss oroliga för våra medlemmars fordran på 10 miljoner. Om de inte betalar in de första pengarna, kommer de då att betala in resten? Nu är bankgarantin inbetald och för mig är det solklart att pengarna kommer från Gotlandsbolaget.

Peter Skoglund är ombudsman i Seko sjöfolk och sitter dessutom i Gotlandsbolagets styrelse.
– Det är positivt för våra medlemmar att det kommer in en stark aktör med stort sjöfartskunnande som säkrar trafikstarten i april. Förhoppningsvis blir det ingen ny upphandling nu förrän om 12 år, säger han.

I höstas tilldelades tre entreprenörer, varav TRSM är en, ansvaret för skärgårdstrafiken i Stockholm. Men såväl upphandling som beslut har ifrågasatts och överklagats. Den nya sjötrafikplanen träder i kraft den 18 april, och eftersom överklagandeprocessen sannolikt inte blir klar till dess valde Trafikförvaltningen att lösa situationen genom en direktupphandling med de tre entreprenörerna.
Direktupphandlingen kräver dock ett godkännande från politikerna. Beslutet tas 23 februari och Seko sjöfolk har tidigare uppmanat dem att säga nej.
– Som situationen ser ut nu tror jag inte direktupphandlingen stoppas. De politiker som var tveksamma har lugnats av att TRSM fått en delägare som är kunnig och erfaren, säger Chang Strömberg.

Men, påpekar han, faktum kvarstår att upphandlingen inte skötts professionellt.
– Den har varit under all kritik. Osäkerheten den medfört för de ombordanställda är uppenbar. Och att tjänstemän kan ta beslut som gäller för tre år och handlar om miljardbelopp utan att först förankra beslutet hos folkvalda politiker är i grunden felaktigt, säger han.
Under torsdagen skickade Seko sjöfolk ett öppet brev till inblandade politiker där man frågar hur upphandlingen kunde bli så fel?
– När politikerna i november tog beslut om vem som skulle tilldelas trafiken så var anbuden anonymiserade, och man valde ett anbud från ett nystartat bolag med ett riskkapitalbolag som finansiär. Hade anbuden varit öppna kan man med stor säkerhet anta att beslutet hade sett annorlunda ut. Från Seko sjöfolks sida uppmanar vi politiker att i framtida upphandlingar inte anonymisera anbud eftersom det inte gagnar skattebetalarna. Det har den här turbulenta upphandlingen tydligt visat, säger han.

Text: Klara Johansson

Uppdaterad:
Sidansvarig: Klara Johansson