Den svenska modellen är en framgångsrik modell

Många av våra fackliga kamrater i andra länder är djupt avundsjuka på oss i Sverige och skulle göra allt för att få ett motsvarande system i sina länder. Modellen har lett till goda reallöneförbättringar för löntagarna och visat sig vara en ekonomisk framgångsfaktor som står på egna ben - utan politisk inblandning.

Publicerad:

Det är därför förvånande när borgerliga politiker nu talar om att sänka de lägsta lönerna på arbetsmarknaden. De högst avlönade lämnas däremot helt därhän. I denna fråga tar vi strid. Vi är övertygade om att vi har hela den svenska fackföreningsrörelsen bakom oss i denna fråga.

Liberalerna med Björklund i spetsen är de som går längst. De vill instifta en ny anställningsform med lägre löner som inte omfattas av vare sig kollektivavtalade försäkringar eller pensioner. Lönen ska vara lägre än de lägsta löner som idag finns på vår arbetsmarknad. Som vanligt använder borgerliga politiker de mest utsatta i vårt land som murbräcka för att åstadkomma ett helt annat Sverige med ökade klyftor och en ökad polarisering som konsekvens.

Även Centerpartiet och Kristdemokraterna talar sig varma för sänkta lägstalöner. Hur låga tänker de sig att lönerna ska bli egentligen? Det är redan idag svårt att försörja en familj på de lägsta lönerna.

Ofta används flyktingkrisen eller integrationsutmaningen som skäl för att sänka de lägsta lönerna. Det menas att integrationen skulle må bra av att de lägsta lönerna på arbetsmarknaden sänks. Ingenting kan vara mer fel än detta. Människor integreras inte bättre av att de får en lön som de inte kan leva på. Det är viktigt att människor som kommer till Sverige på flykt får stöd och arbete, men integrationen i Sverige blir inte bättre av att vi har massa "arbetande fattiga".

Kollektivavtalen innehåller redan idag en trappa på lönestegen. I början när man är nyanställd är lönen lägre för att med tiden öka. Detta är helt i sin ordning, men att sänka lönen ännu mer skapar fler problem än vad det löser.

Vi har redan prövat sänkta löner i Sverige. Den borgerliga regeringen sänkte arbetsgivaravgiften för unga dramatiskt, vilket ger samma effekt för företagen som att sänka lönen. Denna omtvistade reform visade sig ge mycket små och dyra effekter på sysselsättningen. Reformen var definitivt inte särskilt effektiv för att bekämpa ungdomsarbetslösheten.

De borgerliga partiernas förslag kan inte annat än tolkas som ett sätt att långsiktigt sänka lönerna för alla med en svag ställning på arbetsmarknaden. Om botten av lönespannet sänks påverkar det hela kollektivet så att allas lön på sikt också blir lägre.

De borgerliga partierna försöker hota fackförbunden med lagstiftning inför stundande avtalsrörelse. Det vore ett brott mot en arbetsmarknadsmodell som tjänat Sverige väl i över 80 år. Det vore också en krigsförklaring mot alla löntagare i Sverige. Detta kommer vi inte att acceptera.

Bort med politisk klåfingrighet. Lönerna reglerar vi bäst själva.

Uttalande antaget av ett enhälligt årsmöte i Seko sjöfolk den 18 mars 2016 på Rönneberga, Lidingö.

Uppdaterad: