2016

  • Öppet brev till Trafiknämndens ledamöter i Stockholm Läns Landsting

    I går hade Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen med förtroendevalda i berörda rederier ett gemensamt möte med alliansens politiska sekreterare i Landstingshuset. Det blev på deras initiativ ett möte utan oppositionen, då sekreterarna ville undvika "p...

  • A-kassan har infört en ny rutin

    När du som sjöanställd blir arbetslös gäller samma regler för dig som för övriga arbetssökande. 

  • Avgiften till a-kassan höjs

    I höstas beslutade riksdagen att höja såväl dagersättningen till arbetslöshetsförsäkringen som taket i försäkringen. Detta var ett välkommet besked som gjort att a-kassan nu kan betraktas som en försäkring värd namnet.