Avtal klart

Seko, Service- och Kommunikationsfacket – har idag träffat ett nytt avtal med Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF). Avtalet sträcker sig över 13 månader och berör omkring 6 000 medlemmar.

Avtalet ger 530 kronor mer i månaden i alla tariffer, till det ökas ombordtillägget med 137 kronor i månaden. Förutom uppräkning av Faktorsbeloppsgränserna så förblev villkorsdelarna i avtalen oförändrade.

– Vi är nöjda med uppgörelse som ger medlemmarna en ökning för en heltidsarbetande sjöman på 667 kronor i månaden säger Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk.

– Uppgörelsen ligger väl i nivå med vad övriga arbetsmarknaden har fått samt innehåller en lika stor krontalshöjning på alla stegen i tariffen även på de lägsta lönerna. Det är viktigt och den visar att Seko står upp för den låglönesatsningen som vi var överens om i 6F-samordningen säger Mats Ekeklint, ansvarig ombudsman på Seko.

Avtalet i korthet:
• Avtalsperioden är 13 månader (1 mars 2016 – 31 mars 2017).
• Lönerna höjs den 1 juni 2016 med 530 kronor i alla tariffer.
• Ombordtilläggen höjs den 1 juni 2016 med 137 kronor.
• Sedvanliga tillägg höjs den 1 juni 2016 med 2,38 procent.
• Driftstillägget höjs den 1 juni 2016 med 2,38 procent.
• AT-tillägget höjs den 1 juni 2016 med 2,38 procent.
• Lönerna i det s.k. elevavtalet höjs med 2,38 procent fr.o.m. 1 juni 2016.
• Faktorsbeloppsgränserna räknas upp med 1000 kronor enligt:
- Aktuell månadslön inkl. tillägg upp till 21 550 kr = Faktor 1,0
- Aktuell månadslön inkl. tillägg från 21 551 upp till 25 691 kr = Faktor 1,2
- Aktuell månadslön inkl. tillägg från 25 692 kr = Faktor 1,5
• Retroaktivitet för perioden 1 mars till 31 maj 2016 betalas ut med 500 kr per månad eller pro rata därav.

Uppgörelsen omfattar Storsjö- Europa- och Thulelandsavtalet, Elevavtalet, Internationaliseringsavtalet samt Färjeavtalet och Hamnbogseravtalet.

Uppdaterad: