Avtalsförhandlingar storsjö- & färjeavtal

Våra kollektivavtal med SARF som prolongerades tre månader i februari löper ut den 31 maj.

Publicerad:

En första kansliöverläggning där Seko diskuterade våra yrkanden till SARF har hållits, nästa steg i förhandlingarna är att förhandlingsdelegationen kallas in till den 2, 27 och 30 maj. Vi återkommer med information efter den första förhandlingen i nästa vecka.

Uppdaterad: