Fotograf: Anna Ledin Wiren

Många val avklarade på årsmötet

Den 17-18 mars pågår Seko sjöfolks 29:e årsmöte, denna gång på Rönneberga kursgård, Lidingö. Idag har ordförande Kenny Reinhold valts om på fyra år, likaså sekreterare Jonas Forslind.

Publicerad:

Tre ordinarie ledamöter i styrelsen valdes om på fyra år, Kenneth Österlund, Stockholms sjötrafik, Folke Matrosow, Tallink Silja och Christer Lindgren, Viking Supply. 6 stycken nya ersättare valdes på två år i nummerföljd, Ulf Nilsson, TT-Line, Andreas Westmark, Eckerö, Daniel Holmgren, Stena Line, Lars Svensson, Stena Line, Bent-Björn Nielsen, Viking Line och Mats Lindgren, Scandlines HH.

Revisorer valdes Leif-Arild Hansen, Stena Line på fyra år och Ulla Stoltz, Scandlines HH på två år, förste ersättare Magnus Werner, Tallink Silja och andre ersättare Anneli Lundgren, Stena Line båda på två år.

Valberedning valdes på två år med Ulla Lax, Stena Line, Christer Sjökvist, Tallink Silja och Peter Larsson, TT-Line. Peter utsågs till sammankallande. Ulf Nordström, Stena Line valdes på två år till Ullas ersättare, Bengt Westling, Luleå Bogser valdes till Christers ersättare på två år och Martin Hulterström, Finnlines till Peters ersättare på två år.

Uppdaterad: