Avtalet i hamn

Seko har i dag slutit ett nytt avtal med SARF, Sjöfartens arbetsgivareförbund. För en normalarbetande sjöman ger avtalet 667 kronor mer i månaden.
– Jag tycker vi gjort ett schyst avtal. Vi lyckades hitta en bra nivå, väl i linje med den övriga arbetsmarknaden, säger Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk.

Lönelyftet består av en uppskrivning i samtliga tariffer med 530 kronor i månaden. Till det kommer en höjning av Ombordtillägget med 137 kronor. Även övriga tillägg justeras uppåt med dryga två procent, undantaget Rederitillägget i färjeavtalet.
– En lika fördelning över tarfifferna innebär att vi försvarar våra löner, vår utgångspunkt var att samtliga tariffer skulle få samma ökning, säger Kenny Reinhold

Avtalet är på 13 månader och berör omkring 6000 medlemmar i Seko sjöfolk inom främst storsjö- och färjetrafik. Ett längre avtal var inte aktuellt, främst eftersom arbetsmarknaden i övrigt till stor del har slutit korta avtal.
– Vi vet inte hur förutsättningarna ser ut för år två, eller tre, då är det bättre att gå på ett kortare avtal, särskilt eftersom vi märkte att SARF var intresserade av en snabb uppgörelse, säger han.

Mats Ekeklint, ombudsman på Sekos förhandlingsavdelning, är nöjd med avtalet. Också han pekar på avtalets låglönesatsning.
– Uppgörelsen innehåller en lika stor krontalshöjning på alla stegen i tariffen, även på de lägsta lönerna. Det är viktigt och den visar att Seko står upp för den låglönesatsning som vi var överens om i 6F-samordningen, säger han.
Text: Jörgen Tiger

Uppdaterad:
Sidansvarig: Jörgen Tiger