Aktuellt läge 23 april

Osäkerheten är fortfarande stor. Samtal och förhandlingar pågår i flera rederier. Detta är vad vi vet idag, den 23 april, om det aktuella läget i några av de rederier där Seko sjöfolk har medlemmar.

Publicerad:

I förra veckan gick regeringen ut med ett förslag om tillfällig förstärkning av systemet för korttidspermittering. Förslaget innebär att arbetsgivare under tre månader (maj–juli) kan minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent. Detta kräver nya förhandlingar mellan rederiet och Seko lokalt. Flera rederier har kontaktat oss angående detta.

Regeringen har tidigare fattat beslut om regellättnader för sjöfarten och förlängt giltighetstiden för sjömäns intyg och behörigheter i sex månader från det datum då de annars skulle ha behövt förnyas.

Osäkerheten är fortfarande stor. Samtal och förhandlingar pågår i flera rederier. Detta är vad vi vet idag, den 23 april, om det aktuella läget i några av de rederier där Seko sjöfolk har medlemmar. 

STENA LINE
Rederiet har sagt upp 501 medlemmar av de 600 på Sekos avtalsområde som varslades den 16 mars. Linjen Oslo–Fredrikshamn har lagts ner för gott, Stena Saga är permanent tagen ur drift och två andra fartyg är tillfälligt upplagda. Eftersom fartygen som lagts upp har fokuserat på passagerare drabbas intendenturen särskilt hårt av uppsägningarna. Flera förhandlingar kvarstår, bland annat om hur poolen för respektive befattning ska se ut och andra frågor som uppkommer i och med att hela rederiets verksamhet förändras. Förhandlingar pågår i många frågor.
Sektionen i Stena Line besöker fartygen för att träffa medlemmar och informera om läget. Hittills har följande fartyg besökts: Stena Scandinavica 3 april, Stena Germanica 7 april, Stena Saga 8 april, Stena Danica 9 april, Stena Scandinavica 10 april, Stena Nautica 15 april, M/S Skåne 16 april och Stena Vision 23–24 april. 

VIKING LINE
Viking Cinderella ligger upplagd i Mariehamn med cirka 15 personer ombord. Fartyget är upplagt fram till minst 13 maj. Avtal om korttidspermitteringar är tecknat och övrig personal är permitterad. Huvudsemesterperioden har efter förhandling tillfälligt flyttats från maj–september till senare under semesteråret. Detta för att rädda arbetstillfällen.

SILJA LINE
Silja Symphony ligger upplagd i Stockholm. Silja Galaxy går med minskad besättning med frakt och som transportfartyg för passagerare som har myndighets tillstånd att åka med för att ta sig hem. Avtal om korttidspermitteringar är tecknat och nästan all personal är hemma. Huvudsemesterperioden har efter förhandling tillfälligt flyttats från maj–september till senare under semesteråret. Detta för att rädda arbetstillfällen.

REDERI ECKERÖ
Rederiet säger upp alla utom 13 anställda under Sekos avtalsområde. Uppsägningarna träder i kraft den 24 april. De drygt 300 medlemmar som sägs upp får ett personligt och skriftligt besked av Rederi Eckerö. Rederiet hade tidigare tecknat tillämpningsavtal om korttidspermitteringar för alla anställda. Samtal pågår mellan Seko och rederiet.

DESTINATION GOTLAND
Har gått ner till bastrafik med endast två fartyg och minimal bemanning ombord. Rederiet har skickat hem en del anställda på vederlagsledighet och semester. Delar av personalen iland har korttidspermitterats. Tillämpningsavtal för korttidspermittering på sjösidan har diskuterats, men det pågår i nuläget inga förhandlingar om detta. Man har begränsat hur nära passagerarna kan komma besättningen ombord, och sprider ut passagerarna ombord för att minimera risken för smitta.

FINNLINES
Fartygen går enligt ordinarie turlista med bibehållen bemanning. Fraktbeläggningen har gått ner något. Vidtar åtgärder ombord för att begränsa smittspridning.

FORSEA
Verksamheten rullar på med mindre personal. Avtal om korttidspermittering är tecknat och rederiet har börjat korttidspermittera. Restaurangen ombord på Aurora är stängd söndag–onsdag. När det gäller smittrisk har man satt upp skydd i kassorna i shopen och cafeterian samt vid landgången.

TT-LINE
Fraktbeläggningen har gått ner något. Ett fåtal passagerare åker med fartygen. Rederiet har dragit ner bemanningen på cateringsidan och lagt ut semester och vederlag. Det finns ett lokalt tillämpningsavtal om korttidspermittering som inte börjat användas än. Man har satt upp plexiglas på fartygen och även vidtagit andra åtgärder för att minska risken för smitta; de anställda jobbar exempelvis tre veckor istället för två och man har tagit bort överlappande vakter. 

SKÄRGÅRDEN
Situationen varierar i olika rederier. I vissa står all verksamhet still. Samtal och förhandlingar pågår med flera skärgårdsrederier. Några mindre rederier har tecknat lokala avtal om korttidspermittering. Seko sjöfolk befarar att hundratals säsongs- och korttidsanställda kommer att sakna arbetstillfällen i sommar, varav de flesta står utanför både fack och a-kassa.
Blidösundsbolaget bytte den 20 april från justerad vintertidtabell till i princip ordinarie trafik för säsongen. Nuvarande besked sträcker sig till 16 juni. Rederiet har vidtagit åtgärder för att minska smittspridning ombord, till exempel plexiglas på däckskontor och i caféet, rutiner kring biljetthantering och förändrat utbud i caféet.

STORSJÖREDERIER
Många storsjörederier, bland annat Wallenius Marine, har stora problem med på- och avmönstringsresor på grund av stängda gränser och stängda flygplatser. I Wallenius har tiden för avmönstring förlängts två gånger med en månad i taget. För manskap anställda under TAP-avtal har möjlighet till förlängda kontrakt beviljats i de fall där på- och avmönstringar förskjuts på grund av restriktioner. Detta för att kunna garantera säkra resor till och från mönstringshamn. Tillämpningsavtal om korttidspermittering har tecknats med AdMare Ship Management, och samtal förs med fler rederier, för att lösa den ekonomiska konsekvensen för sjömän som drabbas av problemen med på- och avmönstring.
Polisen har tidigare fattat beslut om att inte tillåta besättningar med medborgarskap från länder utanför Schengengränserna att gå iland utan kontroll.

Uppdaterad: