Rädda den livsviktiga sjöfarten!

Skriv under vårt upprop till politikerna, nu! Vi uppmanar regering och riksdag att omgående bredda sjöfartsstödet och reducera avgifter för att på kort och lång sikt rädda den svenska sjöfarten. Det finns goda exempel på hur våra nordiska grannländer har agerat.

Publicerad:

Uppdaterad: